Dokumentbase

Rettleiar ved fare for heving

Revidert mars 2022

Mal - arbeidsavtale for lærling

Mal for arbeidsavtale for lærlingar

Plan for gjennomføring av fag

Oppdatert juni 2022

Informasjonshefte med malar til lærebedrift

Hefte med mal på oppstartssamtale, internkontroll, arbeidsavtale, intern opplæringsplan, halvårssamtale, rettleiar ved fare for heving.

Revidert mars 2022

KVALITETSSYSTEM for fagopplæring

Kvalitetssystemet gir oversikt over alle prosessar for fagopplæringa i Møre og Romsdal.

Systemet skal bidra til å betre kvalitet i alle ledd innan fagopplæring i bedrift.

Lasta opp 19. april 2022

Samtykkeerklæring - lærlingar

Oppdatert 6. mai 2022

Fant ingen filer.