Dokumentbase

Vedleggsskjema for minoritetsspråklege søkarar til vgo - NN

Skjemaet skal fyllast ut av alle minoritetsspråklege søkarar som ikkje har samisk, svensk eller dansk som morsmål.

Infohefte 2020 Minoritetsspråklege elevar

Inntak og opplæring - minoritetsspråklege elevar i vgo. 

Førehandsvarsling til elev og føresette NN

For minoritetsspråklege elevar

Fant ingen filer.