Dokumentbase

Skoleskyss - søknadsskjema

Elev/føresett fyller ut skjemaet og leverer det til skolen.

Skoleskyss - Innmelding for grunnskole

Informasjon til deg som melder inn elevar på grunnskole

Stadfesting vaksenopplæring (grunnskole)

For vaksne elevar i grunnskole som søker om tilrettelagt skoleskyss. Oppdatert juli 2020.

Fant ingen filer.