Høring Skolebruksplanen

Høyringsbrevet for skolebruksplan 2020-2022 er nå sendt ut.