Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring 2020 – 2024

Høyringsframlegg til Kvalitetsplan for vidaregåande opplæring for perioden 2020 – 2024 er no lagt ut.

Høyringsfrist er 05.04.2020. Høyringssvar sendast til: post@mrfylke.no

Planen tek utgangspunkt i vedtaka frå kvalitetsmeldinga 2019, og skal omfatte både visjonen og samfunnsoppdraget til den vidaregåande opplæringa i Møre og Romsdal. Det er ønskeleg med innspel som kan bidra til ei god og framtidsretta kvalitetsplan for vidaregåande opplæring.

Dokumenter