Informasjon om kollektivtrafikk

Rutetilbudet for kollektivtrafikken er redusert som følge av koronasituasjonen. Dersom du kan, bør du unngå å reise kollektivt i dei travlaste periodane. 

Vi takkar passasjerane våre for at de forstår situasjonen og for at de viser omsyn på reisa.

Skal du ut å reise?

Du finn oppdatert rutetilbod (buss, båt og ferje) og kva tiltak som er sett inn på frammr.no

Dette er nokre av tiltaka:

  • Ingen kontantbetaling (bruk kort/app/SMS)
  • Vis omsyn til andre: Ikkje reis kollektivt hvis du er sjuk eller kan vere smitta
  • Hugs god hoste- og handhygiene

Framdørene på bussane blir stengt

Framdørene på bussane til FRAM er no stengde for å skåne sjåførane frå smittefare ved direkte kundekontakt. Reisande må derfor bruke bakdør ved på- og avstiging.

Stengde framdører betyr ikkje at passasjerar kan reise gratis.

Tilgjengelege betalingskanalar er:

  • Reisekort med gyldig periodebillett.
  • Mobilappen FRAM for enkeltbillettar, gruppebillettar, dagsbillettar og periodebillettar.

Gyldige betalingsmidler er:

  • Mobilappen FRAM med aktivert enkeltbillett eller gyldig periodebillett
  • Reisekort med gyldig periodebillett

Slutt på kontantar og redusert rutetilbod

Frå fredag 13. mars kan ikkje dei reisande betale med kontantar på bussar. Det blir færre avgangar som ei følge av at alle skular er stengt.

Bussar og reinhald

Bussane blir vaska fleire gongar om dagen og vi har særleg fokus på kontaktflater som handtak, setebelte og stoppknappar. Vi køyrer ikkje avgangar med meir enn 50 prosent kapasitet, slik at reisande kan vere minst ein meter frå kvarandre. Det er fortsatt mange som treng kollektivtrafikk for å komme seg fram. Derfor er det viktig at alle som reiser viser omsyn og følger råda frå helsemyndigheitene.  

Slutt på kontantbetaling

FRAM ønsker å redusere faren for smitte av sjukdom og ber reisande å bruke FRAM-appen, periodebillettar, reisekort eller vanleg bankkort.

Hurtigbåtane vil fortsette å gå i ordinære ruter.

Ikkje manuell betaling frå fylkesvegferjene

Billettørane tar ikkje manuell betaling på fylkesvegferjene fram til og med 22. mars.

Det er starta et arbeid for å finne alternative løysingar på billettering med innføring så snart som mogleg.

Vi oppmodar deg til å bli sittande i køyretøyet under overfarten.

Nasjonale føringar og direkte pålegg av omsyn til smittevern har gjort at mange av FRAM sine kundar fått endra reisebehov. Stengte barnehagar og skolar eller heimekarantene og heimekontor fører til at mange ikkje vil få brukt sine periodebillettar. Dette har ført til mange spørsmål om refusjon av gjenståande verdi på periodebillettar som ikkje vil bli brukt.

Slik FRAM ser det, ligg desse forholda utanfor omfanget av vår refusjonsordning. I  tråd med samfunnsansvaret vårt og føringar frå styresmaktene, opprettheld FRAM kollektivtilbodet i fylket i denne perioden. Sidan tilbodet er til stades, har FRAM derfor bestemt at endring i reisebehov av smittevernomsyn eller andre forhold forårsaka av koronapandemien, ikkje medfører rett til refusjon av periodebillettar.

FRAM vil framleis tilby refusjon av periodebillettar til kundar som kan legge fram kopi av 100 % sjukemelding i minimum 8 dagar, i tråd med  refusjonsreglane våre.

 

Snarvegar