Informasjon om kollektivtrafikk

Skal du ut å reise?

Du finn informasjon om kva tiltak som er sett inn og oppdatert rutetilbod (buss, båt og ferje) på frammr.no

Rutetilbodet for kollektivtrafikken kan vere endra som følge av koronasituasjonen.
Dersom du kan, bør du unngå å reise kollektivt i dei travlaste periodane. 

Vi takkar passasjerane våre for at de forstår situasjonen og for at de viser omsyn på reisa.

Snarvegar