Informasjon om privatisteksamen

Planlagte privatisteksamener i uke 16, 14. - 17. april, er utsatt inntil videre. Dette gjeld  Ålesund vgs. Når det gjeld privatisteksamener i veke 17, 20.-24. april er situasjonen framleis uavklart. 

Vi ventar på informasjon frå Kunnskapsdepartementet eller Utdanningsdirektoratet om kva som skal skje med privatisteksamenane våren 2020. 

Kunnskapsdepartementet ser no på mogelege løysingar for at privatistane skal kunne ta eksamen. 

Er du privatist og har spørsmål, må du ringe den vidaregåande skolen du er oppmeldt til:

Herøy vgs tlf 71 28 18 00
Ålesund vgstlf 71 28 26 00
Borgund vgstlf 71 28 12 00
Fagerlia vgstlf 71 28 15 00 
Romsdal vgstlf 71 28 30 00
Molde vgstlf 71 28 31 00
Sunndal vgstlf 71 28 43 00
Kristiansund vgstlf 71 28 40 00 
Atlanten vgstlf 71 28 38 00

                    

Snarvegar