Informasjon til prøvenemnder, lærebedrifter og lærlingar

Fag- og sveineprøver

Gjennomføringa av fag- og sveineprøver i perioden 16. mars - 20. april 2020 skal utsetjast. Perioden kan bli forlenga.

Permittering og sjukefråvær

Lærebedriftene melder inn til Møre og Romsdal fylkeskommune dersom det er lærlingar/lærekandidatar som blir permittert, eller sjukmeldt over ein periode på meir enn to veker. Vi legger inn avbrot i lære/opplæringskontrakten.

Samlingar

Alle samlingar i regi av seksjon opplæring i bedrift blir avlyst i same periode. 

Tilsette i seksjon opplæring i bedrift

Du kan kontakte seksjon opplæring i bedrift på telefon og e-post.

Vi anbefaler at du held deg oppdatert på Utdanningsdirektoratet si informasjonsside om Koronaviruset

Kontakt