Ledige stillingar

Frist Tittel Kategori Lokasjon
01.10.19 INTERN UTLYSING IMDi - Koordinatorar på integreringsområdet Fast Utdanningsavdelinga
22.09.19 INTERN UTLYSING MR572 Fråviks- og anslagsansvarlig Fast Samferdselsavdelinga
07.10.19 Lærer i nautikk - 100 % stilling Fagskolen i Ålesund Fast Fagskolen i Ålesund
29.09.19 Konsulent i 100% vikariat Vikar Ulstein vidaregåande skule
22.09.19 INTERN UTLYSING MR442 Byggeleiar asfalt/vegmerking Nordmøre/Romsdal, seksjon drift og vedlikehald Fast Samferdselsavdelinga
22.09.19 INTERN UTLYSING MR448 Kontrollingeniør asfalt/drift Sunnmøre Fast Samferdselsavdelinga
22.09.19 INTERN UTLYSING MR834 IKT Fast organisasjonsavdelinga
22.09.19 INTERN UTLYSING MR836 Konsulent ved dokumentsenteret Fast organisasjonsavdelinga
22.09.19 INTERN UTLYSING MR434 Kontrollingeniør drift Nordmøre/Romsdal, seksjon drift og vedlikehald Fast Samferdselsavdelinga
22.09.19 INTERN UTLYSING MR436 Kontrollingeniør asfalt/drift Nordmøre/Romsdal Fast Samferdselsavdelinga
22.09.19 INTERN UTLYSING MR837 Lønn/rekneskap Fast organisasjonsavdelinga
22.09.19 INTERN UTLYSING MR828 Byggeleiar tunellvask/tunell- og bergsikring/rekkverk Fast Samferdselsavdelinga
22.09.19 INTERN UTLYSING MR589 Byggherrestøtte Fast Samferdselsavdelinga
22.09.19 INTERN UTLYSING MR609 Fagressurs tilstandsregistrering veg, seksjon trafikk og samfunn Fast Samferdselsavdelinga
22.09.19 INTERN UTLYSING MR1345 Dataforvaltar og evt. målebil, seksjon trafikk og samfunn Fast Samferdselsavdelinga
22.09.19 Driftsteknikar Ålesund vgs Fast Bygg- og eigedomsavdelinga
22.09.19 INTERN UTLYSING MR457 Stabsmedarbeidar kvalitet og prosjektbestillingar Fast Samferdselsavdelinga
25.09.19 Trafikklærer ved yrkessjåførutdanningen Underv. fast Kristiansund videregående skole
22.09.19 INTERN UTLYSING MR418 Ingeniørgeolog, seksjon drift og vedlikehald Fast Samferdselsavdelinga
22.09.19 INTERN UTLYSING MR419 Geotekniker, seksjon drift og vedlikehald Fast Samferdselsavdelinga
22.09.19 INTERN UTLYSING MR439 - 2 byggeleiar drift Nordmøre/Romsdal, seksjon drift og vedlikehald Fast Samferdselsavdelinga
22.09.19 INTERN UTLYSING MR831 Ferjeforvaltning Fast Samferdselsavdelinga
22.09.19 INTERN UTLYSING MR835 Juridisk rådgivar Fast Juridisk avdeling
22.09.19 INTERN UTLYSING MR409 Fagressurs grunnerverv, seksj. trafikk og samfunn Fast Samferdselsavdelinga
22.09.19 INTERN UTLYSING MR414 Planprosjektleiar Fast Samferdselsavdelinga
22.09.19 INTERN UTLYSING MR416 Vegplanleggarar, seksjon trafikk og samfunn Fast Samferdselsavdelinga
22.09.19 INTERN UTLYSING MR593 Saksbehandlar areal/klass./veglov, ev. planbest. seksjon trafikk og samfunn Fast Samferdselsavdelinga