Ledige stillingar

Frist Tittel Kategori Lokasjon
05.08.20 Undervisningsstilling innan informasjonsteknologi Fast Ulstein vidaregåande skule
24.07.20 Lærling hestefag Lærling Gjermundnes vidaregåande skule
20.07.20 Assistentstillingar -Bygg og anlegg og Naturbruk Fast Herøy vidaregåande skule
02.08.20 Vikariat faglærer maritime fag, matrosfaget Vikar Fagerlia videregående skole
02.08.20 Fagskolen i Ålesund - 100% fast stilling elektro Fast Fagskolen i Ålesund
17.08.20 Driftsingeniør Team infrastruktur Fast Stab for organisasjon og tenesteutvikling
17.07.20 Konsulent rekneskap og løn 100% Fast Sykkylven vidaregåande skule
01.08.20 Fagarbeider/assistent ved Rauma videregående skole Fast Rauma videregående skole
20.07.20 Prosjektstilling for stipendiat i større forskingsprosjekt Engasjement Kulturavdelinga