Ledige stillingar

Frist Tittel Kategori Lokasjon
22.10.19 NY INTERN UTLYSING MR408 Saksbehandlar trafikkteknikk og veglov, seksjon trafikk og samfunn Fast Samferdselsavdelinga
22.10.19 NY INTERN UTLYSING MR409 Fagressurs grunnerverv, seksj. trafikk og samfunn Fast Samferdselsavdelinga
22.10.19 NY INTERN UTLYSING MR413 Saksbehandlar trafikktryggleik, miljø, universell utforming, seksjon trafikk og samfunn Fast Samferdselsavdelinga
22.10.19 NY INTERN UTLYSING MR414 Planprosjektleiar Fast Samferdselsavdelinga
22.10.19 NY INTERN UTLYSING MR593 - 2 Saksbehandlarar areal/klass./veglov, ev. planbest. seksjon trafikk og samfunn Fast Samferdselsavdelinga
22.10.19 NY INTERN UTLYSING MR603 - 3 Geodataforvaltarar Fast Samferdselsavdelinga
22.10.19 NY INTERN UTLYSING MR419 Geotekniker, seksjon drift og vedlikehald Fast Samferdselsavdelinga
22.10.19 NY INTERN UTLYSING MR422 - 2 Byggeleiarar drift Sunnmøre, seksjon drift og vedlikehald Fast Samferdselsavdelinga
22.10.19 NY INTERN UTLYSING MR424 Byggeleiar asfalt/vegmerking Sunnmøre, seksjon drift og vedlikehald Fast Samferdselsavdelinga
22.10.19 NY INTERN UTLYSING MR434 - 4 Kontrollingeniørar drift Nordmøre/Romsdal, seksjon drift og vedlikehald Fast Samferdselsavdelinga
22.10.19 NY INTERN UTLYSING MR435 Kontrollingeniør elektro/tunnel Nordmøre/Romsdal Fast Samferdselsavdelinga
22.10.19 NY INTERN UTLYSING MR436 Kontrollingeniør asfalt/drift Nordmøre/Romsdal Fast Samferdselsavdelinga
22.10.19 NY INTERN UTLYSING MR445 Kontrollingeniør drift Sunnmøre, seksjon drift og vedlikehald Fast Samferdselsavdelinga
22.10.19 NY INTERN UTLYSING MR448 Kontrollingeniør asfalt/drift Sunnmøre Fast Samferdselsavdelinga
22.10.19 NY INTERN UTLYSING MR442 Byggeleiar asfalt/vegmerking Nordmøre/Romsdal, seksjon drift og vedlikehald Fast Samferdselsavdelinga
22.10.19 NY INTERN UTLYSING MR585 Stabsmedarbeidar kvalitet og prosjektbestillingar Fast Samferdselsavdelinga
22.10.19 NY INTERN UTLYSING MR835 Juridisk rådgivar Fast Juridisk avdeling
22.10.19 NY INTERN UTLYSING MR454 HMS rådgivar, seksjon vegprosjekt Fast Samferdselsavdelinga
22.10.19 NY INTERN UTLYSING MR456 Prosjektøkonom, seksjon vegprosjekt Fast Samferdselsavdelinga
22.10.19 NY INTERN UTLYSING MR572 Fråviks- og anslagsansvarlig Fast Samferdselsavdelinga
22.10.19 NY INTERN UTLYSING MR589 Byggherrestøtte Fast Samferdselsavdelinga
22.10.19 NY INTERN UTLYSING Konsulent i vegstab Fast Samferdselsavdelinga
31.10.19 Lærling IKT-servicefag Lærling Ulstein vidaregåande skule
25.10.19 Kontrollingeniør bru/betong Fast Samferdselsavdelinga
25.10.19 Ørsta vidaregåande skule - vikariat - konsulent Vikar Ørsta vidaregåande skule
21.10.19 100% undervisningsstilling i norsk, vikariat frå 01.01.20 - 31.07.20 Vikar Borgund vidaregåande skole
24.10.19 Koordinatorar på integreringsområdet Fast Utdanningsavdelinga
15.10.19 Miljøarbeider - mellombels tilsetting, 80 % stilling Midlertidig Gjermundnes vidaregåande skule
15.10.19 Miljøarbeider og nattevakt, 70% vikariat Vikar Gjermundnes vidaregåande skule
15.10.19 Reinhaldar - 45 % stilling Midlertidig Gjermundnes vidaregåande skule
25.10.19 Trafikklærer ved yrkessjåførutdanningen Underv. fast Kristiansund videregående skole
22.10.19 NY INTERN UTLYSING MR828 Byggeleiar tunellvask/tunell- og bergsikring/rekkverk Fast Samferdselsavdelinga
22.10.19 NY INTERN UTLYSING MR609 Fagressurs tilstandsregistrering veg, seksjon trafikk og samfunn Fast Samferdselsavdelinga
22.10.19 NY INTERN UTLYSING MR613 Fagressurs vegdata/registreringsutstyr, seksjon trafikk og samfunn Fast Samferdselsavdelinga