Ledige stillingar

Frist Tittel Kategori Lokasjon
08.11.20 Fagskolen i Ålesund - 100% fast lærerstilling i nautikk Fast Fagskolen i Ålesund
01.11.20 Lærar i matematikk Fast Surnadal vidaregåande skole
02.11.20 Økonomiansvarleg samferdsel - overordna økonomiplanlegging Fast Samferdselsområdet
13.12.20 Tilkallingsvikarer, undervisning Underv.vikar Molde videregående skole
30.10.20 Undervisningsstilling Vikar Ørsta vidaregåande skule
31.12.20 Tilkallingsvikarer miljøarbeider internat - Gjermundnes vgs Timelønn kommunal Gjermundnes vidaregåande skule
08.11.20 Tannhelsesekretær (vikariat) i Molde kompetanseregion Vikar Molde kompetanseregion
08.11.20 Tannpleiar DTK Vestnes, Molde kompetanseregion Fast Molde kompetanseregion
08.11.20 Tannlege (vikariat) Ålesund kompetanseklinikk, Ålesund kompetanseregion Vikar Ålesund kompetanseregion
08.11.20 Tannlege (vikariat) i Søre Sunnmøre kompetanseregion Vikar Søre Sunnmøre kompetansegion
08.11.20 Tannlege (vikariat) DTK Kristiansund, Kristiansund kompetanseregion Vikar Kristiansund kompetanseregion
30.11.20 Tannlege DTK Surnadal, Kristiansund kompetanseregion Fast Kristiansund kompetanseregion
08.11.20 Tannpleiar DTK Surnadal, Kristiansund kompetanseregion Fast Kristiansund kompetanseregion
08.11.20 Tannlege DTK Kristiansund og DTK Averøy, Kristiansund kompetanseregion Fast Kristiansund kompetanseregion
26.10.20 Driftsteknikar Borgund vgs Fast Bygg- og eigedomsavdelinga
26.10.20 Rådgiver Fast Molde videregående skole
20.10.20 Reinhaldar 55% fast stilling Fast Ulstein vidaregåande skule
26.10.20 Assisterande kompetanse- og næringsdirektør Fast Kompetanse- og næringsavdelinga
26.10.20 Næringssjef Fast Kompetanse- og næringsavdelinga
26.10.20 HR-sjef Fast Stab for organisasjon og tenesteutvikling
26.10.20 Leiar for inntak til vidaregåande opplæring Fast Kompetanse- og næringsavdelinga
30.11.20 Tilkallingsvikar undervisning Gjermundnes vgs Timelønn underv. Gjermundnes vidaregåande skule
10.11.20 Tilkallingsvikarar Vikar Ørsta vidaregåande skule
31.10.20 Tilkallingsvikarer Timelønnet Atlanten videregående skole
30.10.20 Tilkallingsvikarer Timelønnet Kristiansund videregående skole
31.10.20 Tilkallingsvikar Romsdal vgs Timelønn underv. Romsdal videregående skole
02.11.20 Psykolog - tilrettelagt tannhelsetilbod, TOO Fast Ålesund kompetanseregion