Ledige stillingar

Frist Tittel Kategori Lokasjon
30.11.20 Tilkallingsvikar undervisning Gjermundnes vgs Timelønn underv. Gjermundnes vidaregåande skule
12.10.20 Avdelingsleder Fast Kristiansund videregående skole
10.11.20 Tilkallingsvikarar Vikar Ørsta vidaregåande skule
15.10.20 Prosjektleiar for omstilling Geiranger verdsarvområde (3-årig engasjement) Engasjement Regional- og næringsavdelinga
15.10.20 Prosjektleiar for langsiktig omstilling av eksportnæringane (1-årig engasjement) Engasjement Regional- og næringsavdelinga
18.10.20 Inntil 100% vikariat i realfag Underv.vikar Atlanten videregående skole
04.10.20 Lærar i landbruksfag og planteproduksjon hagebruk Underv. fast Gjermundnes vidaregåande skule
31.10.20 Tilkallingsvikarer Timelønnet Atlanten videregående skole
29.09.20 Ca. 65 % stilling som lærer i engelsk Underv. fast Kristiansund videregående skole
29.09.20 Kristiansund vgs -miljøterapeut v/særskilt tilrettel. avd. Vikar Kristiansund videregående skole
30.10.20 Tilkallingsvikarer Timelønnet Kristiansund videregående skole
05.10.20 Miljøveileder eller fagarbeider - Romsdal videregående skole Fast Romsdal videregående skole
11.10.20 Fagskolen i Ålesund - Lærer i byggfag 100% Fast Fagskolen i Ålesund
02.11.20 Psykolog - tilrettelagt tannhelsetilbod, TOO Fast Ålesund kompetanseregion
31.10.20 Tilkallingsvikar Romsdal vgs Timelønn underv. Romsdal videregående skole
12.10.20 Trafikklærer ved yrkessjåførutdanningen Underv. fast Kristiansund videregående skole