Ledige stillingar

Frist Tittel Kategori Lokasjon
01.02.21 Driftsteknikar ved Molde videregående skole Fast Bygg- og eigedomsavdelinga
03.02.21 Lærar i landbruksfag Underv. fast Gjermundnes vidaregåande skule
25.01.21 Fagskolen i Ålesund - 100% lærerstilling maskinoffisersfag Fast Fagskolen i Ålesund
21.01.21 Fagskolen i Ålesund - lærerstilling i norsk og engelsk Fast/Vikar Fagskolen i Ålesund
21.01.21 Assistent 60% stilling Fast Ulstein vidaregåande skule
22.01.21 Rådgivar ved dokumentsenteret Fast Stab for juridiske og administrative tenester
17.01.21 100% fast undervisningsstilling i elektrofag Fast Borgund vidaregåande skole
18.01.21 Avdelingsleder for NA, TI og praksisbrev Fast Kristiansund videregående skole
31.05.21 Tilkallingsvikarer miljøarbeider internat - Gjermundnes vgs Timelønn kommunal Gjermundnes vidaregåande skule
31.05.21 Tilkallingsvikar undervisning Gjermundnes vgs Timelønn underv. Gjermundnes vidaregåande skule
31.01.21 Lærling hestefag (åpen utlysning) Lærling Gjermundnes vidaregåande skule