Ledige stillingar

Frist Tittel Kategori Lokasjon
03.01.22 Rådgiver - Videregående opplæring for voksne Fast Romsdal videregående skole
02.01.22 100% fast undervisningsstilling på avdeling for alternativ opplæring Fast Borgund vidaregåande skole
02.01.22 Inntil 100% fast undervisningsstilling med kompetanse i matematikk og naturfag Fast Borgund vidaregåande skole
03.01.22 Konsulent, 100 % stilling Fast Romsdal videregående skole
20.12.21 100% stilling Teknologi og industrifag (TIF) Fast Sykkylven vidaregåande skule
12.12.21 Fagarbeider - Informasjonsteknologi og medieproduksjon Fast Ålesund videregående skole
17.12.21 Spjelkavik vgs søker lærer i norsk Engasjement Spjelkavik videregående skole
12.12.21 Reinhaldarar Fast Stab for juridiske og administrative tenester
12.12.21 Trafikklærer ved yrkessjåførutdanningen Underv. fast Kristiansund videregående skole
09.12.21 Konsulent i 100% fast stilling Fast Herøy vidaregåande skule
13.12.21 Prosjektleiar utvikling av tilskots- og innkjøpsprosessar Engasjement Kompetanse- og næringsavdelinga
31.01.22 Tilkallingsvikar kantine Timelønn kommunal Gjermundnes vidaregåande skule
31.01.22 Tilkallingsvikar lærar og undervisningsassistent - naturbruk Timelønn underv. Gjermundnes vidaregåande skule
14.12.21 Prosjektstilling for stipendiat i større forskingsprosjekt Engasjement Kulturavdelinga