Ledige stillingar

Frist Tittel Kategori Lokasjon
16.08.21 Overtannlege i Kristiansund kompetanseregion Fast Kristiansund kompetanseregion
23.06.21 Programfaglærer Informasjonsteknologi, 50 % fast Underv. fast Romsdal videregående skole
22.06.21 Underv.stillingar norsk/religion/geografi/matematikk/naturfag Vikar Volda vidaregåande skule
22.06.21 Faglærer maritime fag Fast Fagerlia videregående skole
28.06.21 Barne-og ungdomsarbeider, 89 % fast stilling Fast Romsdal videregående skole
27.06.21 Avdelingsleiar Yrkesfag Fast Sykkylven vidaregåande skule
25.06.21 Sunndal vgs- Avdelingsleder Fast Sunndal vidaregåande skole
25.06.21 Byggeleiar - Bypakke Ålesund Fast Samferdselsområdet
25.06.21 Vegplanleggar- Bypakke Ålesund Fast Samferdselsområdet
25.06.21 Assistent 80% - 2.ggs. utlysing Midlertidig Sykkylven vidaregåande skule
28.06.21 Prosjektleiarar byggeprosjekt Fast Bygg- og eigedomstenester
23.06.21 Norsk og spansk 100 % vikariat Underv.vikar Sunndal vidaregåande skole
21.06.21 Programfaglærer Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign Underv.vikar Romsdal videregående skole
23.06.21 Kroppsøving 100 % vikariat Underv.vikar Sunndal vidaregåande skole
23.06.21 Engelsk, samfunnsfag og historie vikar 100 % Underv.vikar Sunndal vidaregåande skole
25.06.21 Økonomirådgivar Fast Stab for juridiske og administrative tenester
20.06.21 Rådgivar rekneskap Fast Stab for strategi og styring