Ledige stillingar

Frist Tittel Kategori Lokasjon
12.11.21 Rådgivar, juridisk seksjon Fast Stab for juridiske og administrative tenester
31.10.21 Prosjektleiarar byggeprosjekt Fast Bygg- og eigedomstenester
01.11.21 Leder for kvalitet, økonomi og administrasjon Fast Romsdal videregående skole
25.10.21 Programfaglærer Elektro og datateknologi (Elenergi - Ekom) Underv. fast Romsdal videregående skole
25.10.21 Fagarbeider elektrofag / pedagogisk støttepersonell Fast Romsdal videregående skole
25.10.21 Faglærer i Matematikk 100% vikariat Underv.vikar Romsdal videregående skole
29.10.21 Rådgivar - samferdselsplanlegging Fast Samferdselsområdet
25.10.21 Rådgivar i bygg- og eigedomsavdelinga Fast Bygg- og eigedomstenester
25.10.21 Konsulent i bygg og eigedomsavdelinga Fast Bygg- og eigedomstenester
22.10.21 Ledig underv.still. i norsk og engelsk,vikariat Underv.midlertidig Herøy vidaregåande skule
25.10.21 Fagskolen Møre og Romsdal - Lærer i bygg og anleggsfag Fast Fagskolen i Møre og Romsdal
25.10.21 Fagskolen Møre og Romsdal - Lærer i maskinteknikk Fast Fagskolen i Møre og Romsdal
25.10.21 Fagskolen Møre og Romsdal - Maskinoffiser Fast Fagskolen i Møre og Romsdal
25.10.21 Fagskolen Møre og Romsdal - Lærer i yrkesrettet kommunikasjon Fast Fagskolen i Møre og Romsdal
25.10.21 Programfaglærer informasjonsteknologi og medieproduksjon 100 % vikariat Underv.vikar Romsdal videregående skole
31.10.21 Psykolog - tilrettelagt tannhelsetilbod (TOO) Fast Molde kompetanseregion
31.10.21 Tilkallingsvikar Vikar Molde videregående skole