Ledige stillingar

Frist Tittel Kategori Lokasjon
24.05.21 Lærar med spesialpedagogikk, 2.gangs utlysning Vikar Surnadal vidaregåande skole
03.06.21 100% Faglærer innen Teknologi og Industrifag Fast Rauma videregående skole
03.06.21 150% vikariat som faglærer innen naturfag og matematikk Vikar Rauma videregående skole
03.06.21 50% fast som faglærer i engelsk Fast Rauma videregående skole
26.05.21 Haram vidaregåande skule - undervisningsstillingar, vikariat Underv.vikar Haram vidaregåande skule
24.05.21 Fagerlia og Ålesund videregående skole - fagarbeider ved tilrettelagt avdeling Fast Fagerlia videregående skole
20.05.21 Fagerlia og Ålesund videregående skole - lærer i kroppsøving Fast/Vikar Fagerlia videregående skole
27.05.21 Teamleiar vegdrift Fast Samferdselsområdet
27.05.21 Byggeleiar vegdrift Fast Samferdselsområdet
20.05.21 Fagerlia og Ålesund videregående skole - lærer i realfag Fast/Vikar Fagerlia videregående skole
25.05.21 80% fast stilling som fagarbeidar på Restaurant og matfag Fast Borgund vidaregåande skole
23.05.21 Tannhelsesekretær/ resepsjonist St. Carolus kompetanseklinikk, Molde kompetanseregion Fast Molde kompetanseregion
23.05.21 Tannhelsesekretær, Søre Sunnmøre kompetanseregion Fast Søre Sunnmøre kompetansegion
23.05.21 Tannpleiar DTK Sunndalsøra Fast Kristiansund kompetanseregion
30.05.21 50% vikariat innan realfag Underv.vikar Ulstein vidaregåande skule
25.05.21 Rådgivar i seksjon for arkiv, bibliotek og museum Fast Seksjon for arkiv, bibliotek og museum i Ålesund
23.05.21 Tannlege DTK Kristiansund, Kristiansund kompetanseregion Fast Kristiansund kompetanseregion
23.05.21 Tannlege DTK Langevåg, Ålesund kompetanseregion Fast Ålesund kompetanseregion
23.05.21 Tannlege (vikariat) DTK Volda/ DTK Ørsta, Søre Sunnmøre kompetanseregion Vikar Søre Sunnmøre kompetansegion
23.05.21 Tannpleiar DTK Kristiansund, Kristiansund kompetanseregion Fast Kristiansund kompetanseregion
30.05.21 100% fast lærarstilling innan elektrofag Underv. fast Ulstein vidaregåande skule
20.05.21 Inntil 50 % fast stilling - kroppsøving Underv. fast Ørsta vidaregåande skule
17.05.21 Fagerlia og Ålesund videregående skole, avdeling Ålesund - lærer norsk, markedsføring og ledelse Vikar (for andre) Ålesund videregående skole
18.05.21 Lærer i maritime fag Underv. fast Kristiansund videregående skole
18.05.21 Rådgivar- statistikk og analyse Fast Samferdselsområdet
18.05.21 Seniorrådgivar- transportøkonomisk analyse - 20% stilling Engasjement Samferdselsområdet
18.05.21 Rådgivar statistikk og analyse Fast Kompetanse- og næringsavdelinga
19.05.21 Koordinator for arbeid mot arbeidslivskriminalitet Fast Stab for juridiske og administrative tenester
18.05.21 Teamleiar, plan og trafikkseksjonen Fast Samferdselsområdet
18.05.21 Byggeleiar- tunnel, bergsikring og tunnelvask Fast Samferdselsområdet
18.05.21 Byggeleiar - elektro Fast Samferdselsområdet
18.05.21 Lærling i kontor- og administrasjonsfaget Lærling Kristiansund videregående skole
18.05.21 Fagskolen Møre og Romsdal - Undervisningsstilling maskinoffiser Fast Fagskolen i Møre og Romsdal
18.05.21 Fagskolen Møre og Romsdal - Lærer i automasjon Fast Fagskolen i Møre og Romsdal
31.05.21 Tilkallingsvikarer miljøarbeider internat - Gjermundnes vgs Timelønn kommunal Gjermundnes vidaregåande skule
31.05.21 Tilkallingsvikar undervisning Gjermundnes vgs Timelønn underv. Gjermundnes vidaregåande skule
23.05.21 Tannpleiar DTK Surnadal, Kristiansund kompetanseregion Fast Kristiansund kompetanseregion
24.05.21 Tannhelsesekretær, Molde kompetanseregion Fast Molde kompetanseregion