Økonomi

Møre og Romsdal fylkeskommune har ei omsetning på 5,5 mrd. kroner og eit investeringsbudsjett på om lag 1,8 mrd. Det er fordelt på utdanning, samferdsel, kultur, næring, tannhelse, bygninger og organisasjon. 

Størstedelen av inntektene kjem frå skatt, statlege overføringar og brukarbetaling.

Skal du sende oss faktura? Bruk EHF

Faktura til Møre og Romsdal fylkeskommune skal sendast i elektronisk handelsformat (EHF).
Organisasjonsnummeret vårt er  944 183 779.

Merk fakturaen med femsifra referansenummer i feltet "Dykkar referanse".
Oversikt over referansenummer finn du her.

Fakturaadresse:

Møre og Romsdal fylkeskommune
Postboks 2501
6404 Molde
okonomi@mrfylke.no

Snarvegar