Økonomi

Møre og Romsdal fylkeskommune har ei omsetning på 5,5 mrd. kroner og eit investeringsbudsjett på om lag 1,8 mrd. Det er fordelt på utdanning, samferdsel, kultur, næring, tannhelse, bygninger og organisasjon. 

Størstedelen av inntektene kjem frå skatt, statlege overføringar og brukarbetaling.

Møre og Romsdal fylkeskommune
Postboks 2501
6404 Molde

Faktura til Møre og Romsdal fylkeskommune skal sendast i elektronisk handelsformat (EHF), organisasjonsnummeret vårt er  944 183 779.

okonomi@mrfylke.no

Merk faktura med femsifra referansenummer i feltet "Dykkar referanse". Oversikt over referansenummer finn du her.

Snarvegar