Stab for organisasjon og tenesteutvikling

Bilde som viser organisering av stab for organisasjon og styring

Leiar for staben:

 • Dag Lervik, organisasjonssjef
  • Richard Müller, HR-sjef
  • Dafinn Grønvik, IT-sjef
  • Inger Johanne Moene, kommunikasjonssjef
  • Kristin Ålmo, seksjonsleiar tenesteutvikling og digitalisering 

Staben skal:

 • følgje opp den overordna arbeidsgivarfunksjonen og legge til rette for organisasjons- og medarbeidarutvikling forankra i fylkeskommunen sin organisasjonsstrategi
 • arbeide for å sikre eit godt og forsvarleg arbeidsmiljø
 • arbeide for at vi har myndiggjorte medarbeidarar i ein lærande organisasjon
 • tilpasse brukarorienterte og effektive løysingar i ein digital moden organisasjon medgode samarbeidsmodellar

Les meir om seksjonane: 

HR følger opp den overordna arbeidsgivarfunksjonen på vegner av fylkeskommunedirektøren og gir leiarstøtte innanfor:

 • rekruttering og utvikling av leiarar og andre medarbeidarar
 • HMS og arbeidsmiljø
 • arbeidet med omstilling og organisasjonsutvikling
 • kultur og identitet 

IT har ansvar for:

 • teknisk drift og utvikling av alle felles IT-tenester i fylkeskommunen. 
 • å ha tett kopling til arbeidet med digitalisering, integrasjon og robotisering.

Seksjonen er organisert i to team:

 • brukarstøtte
 • teknisk drift av IT-tenestene 

Kommunikasjonsseksjonen har eit overordna ansvar for strategisk og operativ kommunikasjon i fylkeskommunen. Vi skal sørge for at kommunikasjonen bygger opp under måla i fylkesplanen og for å auke kunnskapen om fylkeskommunen sine roller og tenester.

Som støttefunksjon for heile organisasjonen skal vi bidra til å sikre god ekstern og intern kommunikasjon.

Vi utviklar og driftar fylkeskommunen sine kommunikasjonskanalar og har ansvar for grafiske tenester til annonser og anna profilering.

Seksjonen kan gi råd om:

 • planlegging og gjennomføring av kommunikasjonstiltak
 • pressemelding og mediekontakt
 • annonsering
 • språk
 • grafisk formgiving, profil og verkemiddel
 • krisekommunikasjon og beredskap

Seksjon for tenesteutvikling og digitalisering:

 • skal vere ein ressurs og fasilitator for teneste- og utviklingsprosessar i heile organisasjonen
 • ha kompetanse på tenestedesign, gevinstarbeid, prosesskartlegging, prosjektarbeid, prosessleiing og digitalisering
 • er samlokalisert med, og skal samarbeider tett med, porteføljeansvarleg i den nyetablerte prosjektarenaen
 • har ei leiande rolle i robotiseringssatsinga og skal etablere og koordinere eit internt tverrfagleg miljø for tenesteutvikling.

Snarvegar

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.