Stab for strategi og styring

Bilde som viser organiseringa til stab for strategi og styring

Leiarane i stab for strategi og styring:

 • Gunn Randi Seime, assisterande fylkeskommunedirektør
  • Geir Fjørtoft, økonomisjef
  • Ingunn B. Sjåholm, fylkesplansjef
  • Oddny Wiggen, leiar berekraft og samfunnsutvikling

Staben har ansvar for å:

 • gjere dei sentrale oppgåvene innan lønn, rekneskap, budsjett og økonomisk analyse
 • ha oppfølging innan økonomistyring, finansforvaltning, koordinering av verksemdstyringa, utvikle og drifte styringssystem og legge til rette for leiardialog
 • styrke den heilskaplege samfunnsplanlegginga i Møre og Romsdal
 • leie arbeidet med regional planstrategi, fylkesplanen
 • koordinere fylkeskommunen sitt planarbeid og handlingsprogram
 • gi planrettleiing, planstøtte og planuttalar til kommunane, og samordnar innspela frå fagavdelingane i plansaker som fylkeskommunen har fått til høyring
 • gjennomføre dei tverrfaglege utviklingsprosjekta «Møre og Romsdal 2025», «Berekraftig by- og tettstadsutvikling», «Berekraftfylket Møre og Romsdal», «Campus Kristiansund» og «United Cities Internship program

Les meir om seksjonane:

 

Seksjonen utviklar og driv tverrfaglege, regionale utviklingsprosjekt i tråd med fylkesplanen. Satsingane i seksjonen er primært eksternt retta, og deltek i fleire nasjonale og internasjonale nettverk og prosjekt.  

Seksjonen har ansvar for  

Seksjon for plan skal:

 • vareta fylkeskommunen sitt planmynde gitt i plan- og bygningslova
 • styrke den heilskaplege samfunnsplanlegginga i Møre og Romsdal
 • leie fylkeskommunen sitt arbeid med regional planstrategi, fylkesplan og den tverrfaglege plangruppa 
 • gi prosess- og kunnskapsstøtte til planarbeid internt og til planarbeid i kommunane
 • arrangere regionalt planforum
 • samordne fagavdelingane sine innspel til kommunale planar 
 • samarbeide med kommunane og fagavdelingane om tettstadutvikling og gi tilskot til tettstadprosjekt
 • leverer statistikk, karttenester og samfunnsanalyser for politikkutforming både i fylkeskommunen og i kommunane
 • gjennomføre og kvalitetssikre questback-undersøkingar for fylkeskommunen som grunnlag for tenesteutvikling og brukermedverknad
 • levere statistikk- og analyse som grunnlag for verksemdstyringa 
 • koordinere og følgje opp klima- og miljøarbeidet i fylkeskommunen og kommunane
 • legge til rette for ungdomsmedverknad i Møre og Romsdal og følgje opp Ungdomspanelet og Ungdommens fylkesting

Seksjonen har tre team:

Team for økonomiplanlegging 
 • økonimiplan- og budsjettprosess med handlingsprogram
 • låne og finansforvaltning
 • eigaroppfølging
 • Rådgiving til og oppfølging av avdelingar
 • økonomirapportering
 • eigarstyring
 • koordinere verksemdstyringa
 • utvikle og drifte styringssystemet
 • utvikle måleindikatorar
 • datafangst
 • resultatrapportering
 • legge til rette for leiardialogen
Team for rekneskap
 • årsavslutning
 • fakturabehandling
 • avstemming rekneskap og mva
 • inkasso
Team for lønn
 • lønnskøyring
 • sjukemelding, refusjon
 • kontroll reiserekningar
 • rådgiving/rettleiing andre avdelingar
 • manuell handtering av bilag

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.