Oversikt over tilsette/avdeling

Kristine Svendsen
Juridisk rådgivar
71 28 02 89 / 951 64 750
Valg, forvaltningsrett, kommunalrett, offentlegheit i forvaltninga, opplæringslova, forsikring, klagesaksbehandling.