Oversikt over tilsette/avdeling

Heidi-Iren Wedlog Olsen
Kulturdirektør
71 28 03 38 / 482 81 547
Magnus Haveland
Rådgivar
908 96 812
Vegar Hyttebakk
Rådgivar
906 89 252
Aaron Johnston
Feltarkeolog
71 28 03 27 / 477 02 812
Einar Kristensen
Feltarkeolog
71 28 03 55 / 480 28 577
Arkeologisk feltarbeid
Arkeologiske registreringer
Vitenskapelig rapportskriving
Signe Marie Midtgård
Feltarkeolog
71 28 04 46
Agathe Sofie Smørholm
Feltarkeolog
71 28 02 99 / 922 31 205
Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad
Feltarkeolog
71 28 03 49
Hilde Hernes Hovland
Kontorsjef
71 28 03 01 / 932 32 914
Leiar driftsseksjonen, budsjett og økonomiansvar, koordinering av tilskotsproteføljen til kulturavdelinga, tilskotsbehandling.
Andrè Winther Kristiansen
Rådgivar
Soheyla Roygarhaghro
konsulent drift
71 28 02 95
Regnskap og økonomi i kulturavdelinga
Ingvild Skotheim Aksoy
Rådgivar
71 28 03 02 / 928 66 517
Per Kåre Fossum
Møremusikar
71 28 05 17 / 901 37 515
Arbeidsstad Molde og heile fylket
Cellist i gruppa Rute 33
Undervisning i kulturskole og utøvande verksemd
Maria Haukås
Rådgivar
71 28 03 12 / 900 96 919
Den kulturelle skolesekken - Film
Møremusikarordninga - Frilans
Kulturrabatt for ungdom
Konsertstøtte
Asgeir Hoffart
Møremusikar
71 28 05 16 / 980 53 442
Arbeidsstad Molde og heile fylket
Pianist i gruppa Rute 33
Undervisning i kulturskole og utøvande verksemd
Ragnhild Holsvik
Seksjonsleiar
71 28 04 79 / 416 29 185
Elin Kanck Lorentzen
Prosjektktleiar
71 28 03 28 / 990 27 502
Prosjektleiar for "Ein bit av historia", rådgjevar kunst- og kulturformidling, med spes. ansvar for kompetanse og kulturelle- og kreative næringar.
Lene E. Torgersen Mordal
Rådgivar, Seksjon for kulturformidling
71 28 03 22 / 482 96 853
Den kulturelle skolesekken, skolekonsertar. Møremusikarsøknader. Tilskot, musikk. Kunstpolitikk.
Bjørnar Myhr
Møremusikar
71 28 05 19 / 920 48 132
Arbeidsstad Ålesund og heile fylket
Pianist i gruppe med Møremusikar Jøran Hatten
Undervisning i kulturskole og utøvande verksemd
Jo Inge Nes
Møremusikar
71 28 05 12 / 909 96 699
Arbeidsstad Sunndal og heile fylket
Trommeslagar i gruppa Fjord og Fjell
Undervisning i kulturskole og utøvande verksemd
Øystein Sandbukt
Distriktsmusiker
71 28 38 28 / 900 32 153
Arbeidsstad Sunndal og heile fylket
Gitarist i gruppa Fjord og Fjell
Undervisning i kulturskole og utøvande verksemd
Judit Toth Sylthe
Møremusikar
71 28 05 18 / 911 67 913
Arbeidsstad Molde og heile fylket
Fiolinist i gruppa Rute 33
Undervisning og utøvande verksemd
Peter Erik Wergeni
Distriktsmusiker
71 28 38 60 / 906 31 696
Camilla Wiik
Rådgivar
71 28 03 09 / 906 74 399
Den kulturelle skolesekken, kunstnarstipend, profesjonell kunst og kultur
Helge Aarset
Rådgivar, overarkitekt
71 28 03 31
Rådgjeving bygningsvern, plan- og byggesaksbehandling knytta til kulturminne frå nyare tid, behandling av tilskotsaker og tiltak i verdsarvområdet.
Siv Aksdal
Rådgivar kulturvern
71 28 03 36
Verdensarv, "Utvalte kulturrlandskap" (UKL) Øvre Sunndal,
plansaker, kulturminneplan i kommunane (KIK),
SNO,
generelt om kulturlandskap.
Ivar Gunnar Braaten
907 99 499
Susanne Iren Busengdal
Rådgivar, arkeolog
71 28 02 75 / 986 31 774
Plansakshandsaming – arkeologiske kulturminne
Kristoffer Dahle
Rådgivar, arkeolog
71 28 03 29 / 992 28 103
Sakshandsaming, registrering, GIS/data, Askeladden, statistikk, planarbeid, metodeutvikling, fonnefunn
Anna Eline Eneberg
Rådgivar, museum og fartøyvern.
71 28 02 94
Museum, fartøyvern, freda bygg i privat eige, plansakshandsaming.
Siw Helen Myrvoll Grønland
Rådgivar
Ola Hjelen
Arkitekt
Toril Moltubakk
Rådgivar sivilarkitekt
71 28 03 37
Plansakshandsaming nyare tids kulturminne
Rådgiving bygningsvern, kulturlandskap og kulturminnemiljø
Kulturminneplanar i kommunane
Torill Einara Nerbøvik
Rådgivar/arkeolog
71 28 03 30
Arkeolog/rådgivar, feltkoordinator, plansakshandsaming
Arve Nytun
Arkeolog/Rådgivar
71 28 03 25
Sakshandsaming, formidling og arkeologiske registreringar
Bjørn Ringstad
Fylkeskonservator
71 28 04 39 / 414 58 971
leder for kulturvernseksjonen
Guro Dehli Sanden
Arkeolog/Rådgivar
71 28 03 26
Arkeolog, saksbehandler, skjøtsel og tilrettelegging av kulturminne.
Christ Allan Sylthe
Bygningsantikvar
71 28 03 32 / 415 57 888
Freda bygg og anlegg, plan- og byggesakshandsaming knytta til kulturminne frå nyare tid (etterreformatorisk tid).
Inger Lise Aarseth
konstituert seksjonsleiar
71 28 05 04
Drift, anskaffelser, prosjektmidlar, statistikk.
Heidi Drageseth
Bibliotekrådgivar
71 28 05 06
MøreRom og lokalhistorie, kunnskapsorganisasjon, rådgiving prosjektmidlar
Anne Karin Roth
Kontormedarbeider
71 28 05 08
Cecilie Røe
Rådgivar - bibliotek
71 28 05 09 / 952 10 109
Statistikk, kunnskapsorganisering, fleirkulturelle bibliotektenester, ulike prosjekt
One Marthe Jostad Vik
Fagansvarleg bibliotekutvikling
71 28 05 07
Rådgivar biblioteklokale, VGS, e-medier, utviklingsprosjekt.
Åshild Widerøe
Rådgivar
71 28 05 02
Litteraturformidling
Litteraturproduksjonar i Den kulturelle skolesekken
Marita Helene Halvari
Rådgivar
71 28 04 21 / 936 62 666
Rigmor Hustad Holen
Seksjonsleiar
71 28 04 23 / 930 06 726
Seksjonsleiar folkehelse, fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og frivillighet
Therese Thue Hvattum
Rådgivar folkehelse, idrett og fysisk aktivitet
71 28 04 22 / 997 89 781
Petter Jenset
Rådgivar friluftsliv
71 28 03 05 / 922 34 244
Rådgivar, saksbehandling tilskudd til tiltak i statlig sikra friluftslivsområde, tislkudd til friluftslivsaktivitet, Turskiltprosjektet, Kartleggging friluftsområder, Morotur.no
Anna Lianes
Rådgivar - folkehelse og fysisk aktivitet - kulturavdelinga
71 28 03 07 / 992 98 395
Sigri J Spjelkavik
Rådgivar folkehelse
71 28 03 04 / 953 38 348
Planarbeid, oversikt over folkehelsa (eiga og bistand til kommunane), rådgiving og rettleiing til kommunane på folkehelseområdet. Folkehelseprogrammet.
Hans Roger Tømmervold
Rådgivar
71 28 03 19 / 994 59 400
Idrett og fysisk aktivitet. Spelemidelordninga for idrettsformål, spelemidelordninga for kulturbygg.
Mona Fluge
Rådgivar
71 28 05 49 / 902 63 672
Sunniva Nerbøvik
Rådgivar
71 28 02 14 / 406 01 698
Monica Kjøl Tornes
Ass. kulturdirektør
71 28 02 91 / 971 95 375