Oversikt over tilsette/avdeling

Jorunn Kristin Akselvoll
Lærer
71 28 28 11
Jorunn Bjørdal
Lærer
91 77 51 08 / 917 75 108
Christopher G Dahle
Lærer
932 27 562
Iselin Dahle
Konsulent
71 28 04 06
Saksbehandling og dokumentasjon, utstedelse av vitnemål og kompetansebevis.
Jorunn Dahle
Rådgivar/PPT-koordinator
71 28 03 79 / 926 44 878
Koordinering, kvalitetssikring og utvikling av PPT i vgo. Utviklingsarbeid spes.ped., tilpassa opplæring og læringsmiljø.Søknader logopedhjelp. Opplæring i kriminalomsorgen (fengsel)
Judith Stensland Dahle
Kristoffer Dahle
Rådgivar, arkeolog
71 28 03 29 / 992 28 103
Sakshandsaming, registrering, GIS/data, Askeladden, statistikk, planarbeid, metodeutvikling, fonnefunn
Tone Helen Dahle
Miljøveileder
952 24 597
Ruth Jorunn V. Frøystad
Assistent
Inger Jorunn Grimstad
Adjunkt
Aud Jorunn Holdhus
Konsulent
71 28 01 93
Anne Jorunn Oterhals
Adjunkt med tilleggsutdanning
415 99 849
Linda Jorunn Rørvik
Assistent
957 87 734
Jorunn Sølvberg
Rådgivar
71 28 02 56
Skoleskyss
- hovudområde Sunnmøre
Anne Jorunn Tøftvang
Reinhalder
95 81 56 81
Anne Jorunn Vatne
Rådgivar
40 63 91 49 / 406 39 149