Oversikt over tilsette/avdeling

Aaron Johnston
Feltarkeolog
71 28 03 27 / 477 02 812
Einar Kristensen
Feltarkeolog
71 28 03 55 / 480 28 577
Arkeologisk feltarbeid
Arkeologiske registreringer
Vitenskapelig rapportskriving
Signe Marie Midtgård
Rådgivar
71 28 04 46
Agathe Sofie Smørholm
Feltarkeolog
71 28 02 99 / 922 31 205
Henrik Nielsen Solberg
Rådgivar
Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad
Arkeolog/ rådgivar
71 28 03 49 / 907 72 660