Oversikt over tilsette/avdeling

Tove Regine Stranden
elev- og lærlingombod
71 28 04 49 / 993 01 564
Styrke elevar og lærlingar si rolle i den vidaregåande opplæringa. Informasjonsarbeid om rettar og pliktar i vgo. Hjelpe når det er noko ved skolen eller i opplæringa som ikkje er som det skal.
Kristin Øksenvåg
Mobbeombod
71 28 04 33 / 996 47 772