Oversikt over tilsette/avdeling

Dan Ernes
Rådgivar
71 28 03 68
Angela Hagen
rådgivar tjenesteutvikling og digitalisering
71 28 02 17 / 975 49 215
Kommunikasjon, tjenesteutvikling og digitalisering
Line Sandøy Hjelle
seniorrådgivar
71 28 03 63 / 951 79 609
rekruttering, planarbeid, personalarbeid
Tove Skive Hoel
Konsulent
71 28 03 64
Postbehandling, Webredaktør for kurs og påmeldingar, utskriving duplikat av vitnemål frå nedlagte skolar, interne oppgåver, arkiv.
Tove Kolberg
Rådgivar
71 28 04 16
Rekneskap – rådgiving, rapportering, balanse- og
investeringsrekneskap
Budsjett – utarbeiding, oppfølging
Leigekontraktar - oppfølging
Fengselsundervisning – økonomi
Landsline - økonomi
Ole Lie
Prosjektleder Innkjøps og tilskuddsprosesser
71 28 05 71
eHandel. Innkjøps og tilskuddsprosesser
Anniken Hild Pedersen
Rådgiver
71 28 04 17
Rekneskap - rådgiving og rapportering
Budsjett - utarbeiding og oppfølging
Løn, reiserekning, prosjekt, faktura,balansekonti
Landsline –økonomi
Caner Sönmez
Rådgivar
712 80 451
Melvin Tornes
.
71 28 04 15 / 905 92 275
Økonomirapportering, økonomiplan, PC-ordning, skolebruksplan
Monica Kjøl Tornes
Ass. kompetanse- og næringsdirektør
71 28 02 91 / 971 95 375
Mariann Veiset
Konsulent
71 28 03 39
-Økonomi
-Regionalforvalting