Oversikt over tilsette/avdeling

Birgit Aarønæs
Seksjonsleiar Marin og miljø og Internasjonalt samarbeid
71 28 03 53 / 918 86 088
Program og prosjekt EU, Interreg og EØS. CPMR og Nordsjøkommisjonen. Vest-Norges Brusselkontor. Europapolitisk forum, internasjonal gruppe Vestlandsråd.
Vidar Buset
Rådgivar vassforvaltning Sunnmøre
919 93 557
Åsa Fredly
Rådgivar vassforvaltning
71 28 02 28 / 924 26 293
Lisbeth Nervik
Rådgivar fiskeri og havbruk
71 28 02 15
Saksbehandling fiskeri og havbruk
Arne Håkon Sandnes
Prosjektleder Klima og miljø
71 28 03 50 / 408 72 123
Klima, Energi, Miljø
Vassforvaltning
Marin kartlegging, Kystsoneplan
Arve Slettvåg
Rådgivar akvakultur
71 28 03 54 / 975 39 265
Håkon Slutaas
Rådgivar
71 28 03 52 / 975 94 361
Vassforvaltning
Viltforvaltning
Innlandsfiskforvaltning
Rebekka Varne
Rådgivar akvakultur
71 28 03 51 / 918 59 402
Klarering av lokaliteter til oppdrett etter akvakulturloven. Oppdrett og kommunale arealplaner i sjø. Næringsutvikling marine ressurser