Oversikt over tilsette/avdeling

Olav Fransson Drangeid
Trainee
71 25 14 80 / 926 84 237
Thomas Finnøy
Rådgivar næringsliv
71 28 00 08 / 911 26 026
Næringsstrategi for Vestlandet, Partnerskap for kompetanse og verdiskapning
Anna-Marie Hatlestad
Rådgivar
71 28 02 11 / 924 42 568
Mobilisering til forskings- og innovasjon i næringsliv og kommunal sektor.
Regionale forskingsfond
Leverandørutvikling - innovative offentlege innkjøp
Øyvind Herse
Rådgivar
71 28 03 56 / 913 64 886
Martin Ose
Prosjektleiar
91 32 82 04
Skaparkraft programmet -
Grøne industrielle løft / smart teknologi
Øyvind Tveten
Rådgivar
71 28 03 57 / 922 12 429