Oversikt over tilsette/avdeling

Helge Hegerberg
Næringspolitisk rådgivar
71 28 01 53 / 951 98 741
Prosjektleder for langsiktig omstilling av eksportnæringar