Oversikt over tilsette/avdeling

Per-Ivar Aak
Rådgiver Restaurant og matfag og rådgiver formidling
71 28 03 18 / 924 21 262
Rådgiver formidling og Rådgiver for restaurant og matfag.
Anders Aarø
Rådgivar
71 28 03 96 / 940 59 997
Prosjektleder Visma InSchool, VIS, Skoleadministrativt system, Extens, Skolearena, pedagogisk programvare, utdanning support, VIGO.
Birgit Aarønæs
Seksjonsleiar Marin og miljø og Internasjonalt samarbeid
71 28 03 53 / 918 86 088
Program og prosjekt EU, Interreg og EØS. CPMR og Nordsjøkommisjonen. Vest-Norges Brusselkontor. Europapolitisk forum, internasjonal gruppe Vestlandsråd.
Torill Stavik Angvik
Konsulent
71 28 03 95
Lærekontrakter/Opplæringskontrakter/Lærebedrifter (registrering/endring), Utbet.av ordinært lærlingtilskot. Statistikk, Systemansvarlig VigoBedrift, Elektronisk signering lære-/opplæringskontrakter
Helene Loe Arntsen
Leiar
71 28 04 03 / 905 90 289
Leiing, kvalitetsarbeid, fagfornyinga, skoleutvikling, fagnettverk, saksbehandling politiske utval, etter- og vidareutdanning.
Hilde Aspås
Næringssjef
71 28 01 60 / 977 15 135
Leiing, næringsutvikling, politiske utval, prosjektutvikling
Kari Trøen Aune
Rådgiver
71 28 03 66 / 476 61 212
Inntak: Søkarar til vgo med behov for spesialundervisning og tidleg inntak (fortrinn og individuell vurdering). Minoritetsspråklege søkarar. Vurdering av utvida rett.
Ruth Elin Aure
Konsulent
71 28 03 65
Prøvenemnder. Reiserekningar for prøvenemnder. Refusjonskrav mellom fylka. Oppmelding til fag- og sveineprøve. Godkjenne oppmeldingar for praksiskandidatar.
Fride Bae
Rådgivar
71 28 04 24 / 930 83 631
Erik Brekken
Kompetanse - og næringsdirektør
71 28 03 70 / 481 31 291
Arbeidsoppgåver:

leiing, personal, saksbehandling, plan, politiske utval, fag- og yrkesopplæring,rapportering, prosjekt, utvikling
Berit Brudeseth
Rådgivar
71 28 03 77 / 926 55 770
Prosjektleiar Reiseliv, Koordinator lærekandidatordninga, Lærefag; Salg, Service og reiseliv, Design og tradisjonshandverk, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Hestefaget og dyrefaget
Cecilie Buaas
Rådgivar/inntakskoordinator
71 28 03 67 / 905 44 370
Rådgivning og gjennomføring av inntak, tilbodsstruktur og kapasitetsjustering, statistikk (qlikview), inntak etter individuell vurdering (R-skjema), innhenting av karakterar, gjesteelev og refusjon
Vidar Buset
Rådgivar vassforvaltning Sunnmøre
919 93 557
Petter By
Rådgiver - IKT i skolen
- Visma InSchool (VIS)
- VIGO, VIS-VIGO-overføringer
- Fylkesansvarlig SAS
- Qlik Sense
- Datasikkerhet og personvern
- Samtykkeskjema (universell utforming)
Kirsti Hjelme Connor
Rådgivar - landbruk og bygdeutvikling
71 28 05 57
Landbruk og bygdeutviking
Tilskot til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket.
Kystskogbruket
Iselin Dahle
Konsulent
71 28 04 06
Saksbehandling og dokumentasjon, utstedelse av vitnemål og kompetansebevis. Formidlingsprosessen i Vigo, årets lærling og årets lærebedrift
Jorunn Dahle
Rådgivar/PPT-koordinator
71 28 03 79 / 926 44 878
Koordinering, kvalitetssikring og utvikling av PPT i vgo. Utviklingsarbeid spes.ped., tilpassa opplæring og læringsmiljø.Søknader logopedhjelp. Opplæring i kriminalomsorgen (fengsel)
Olav Fransson Drangeid
Trainee
71 25 14 80 / 926 84 237
Ola Ivar Eikebø
Rådgivar
71 28 03 94 / 950 65 486
Rådgivar og saksbehandlar for fagopplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat, Praksiskandidat.
Programområder: Bygg og Anleggsteknikk, Maritime fag, Kjemiprosessfag, Møbelfag.
Bengt Endreseth
Leiar Energi og grøn omstilling
71 28 03 43 / 958 78 883
Kraftforsyning, fornybar energi, petroleum og grøn omstilling
Maria Enstad
Leiar
71 28 03 81 / 995 11 076
Dan Ernes
Rådgivar
71 28 03 68
Linn Helen Falk
Rådgivar
71 28 04 67 / 913 18 022
Rådgivar og saksbehandler for opplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat og praksiskandidat.
Lærefag: Helsearbeidar, ambulansefag, barne- og ungdomsarbeider, aktivitør, portør og ortopediteknikkfaget
Henrik André Farstad
Rådgivar
932 55 776
Thomas Finnøy
Rådgivar næringsliv
71 28 00 08 / 911 26 026
Næringsstrategi for Vestlandet, Partnerskap for kompetanse og verdiskapning
Kariann D. Flovikholm
Kompetansesjef
71 28 03 80 / 901 84 384
Leiing, vidaregåande opplæring, politiske utval, utviklingsprosjekt
Åsa Fredly
Rådgivar vassforvaltning
71 28 02 28 / 924 26 293
Anne Grytdal
Rådgiver formidling
71 28 12 17 / 928 85 171
Angela Hagen
rådgivar tjenesteutvikling og digitalisering
71 28 02 17 / 975 49 215
Kommunikasjon, tjenesteutvikling og digitalisering
Ingunn Bjarnar Hagen
Konsulent
71 28 04 42
Rådgiving og saksbehandling inntak. Permisjonssøknader, avbrudd, utvida ungdomsrett. Gjesteelev og refusjon. Redaktør for vilbli.no og tilbudshefte.
Anna-Marie Hatlestad
Rådgivar
71 28 02 11 / 924 42 568
Mobilisering til forskings- og innovasjon i næringsliv og kommunal sektor.
Regionale forskingsfond
Leverandørutvikling - innovative offentlege innkjøp
Helge Hegerberg
Næringspolitisk rådgivar
71 28 01 53 / 951 98 741
Prosjektleder for langsiktig omstilling av eksportnæringar
Arnfinn Håkon Henøen
Lektor
Øyvind Herse
Rådgivar
71 28 03 56 / 913 64 886
Mette Eikrem Hestad
Konsulent
71 28 03 71
Rådgiving og saksbehandling inntak, søknader om permisjon, utvekslingselevar. OT.
Line Sandøy Hjelle
seniorrådgivar
71 28 03 63 / 951 79 609
rekruttering, planarbeid, personalarbeid
Tove Skive Hoel
Konsulent
71 28 03 64
Postbehandling, Webredaktør for kurs og påmeldingar, utskriving duplikat av vitnemål frå nedlagte skolar, interne oppgåver, arkiv.
Einar Hoem
Rådgivar
71 28 03 97 / 934 95 873
Skoleutvikling, eksamen (elev, privatist), særskilt tilrettelegging ved eksamen for privatistar, vurdering, klagebehandling standpkt. karakterar og eksamen. Skoleval
Ariel Harøy Jonasoff
Rådgivar
71 28 03 35 / 482 75 454
Skoleutvikling, dokumentasjon (vitnemål, kompetansebevis), vurdering, skulemiljø, klagebehandling standpunktkarakterar, Nasjonal Vitnemåldatabase (NVB)
Elin Kamsvåg
Rådgivar
71 28 02 60
Tove Kolberg
Rådgivar
71 28 04 16
Rekneskap – rådgiving, rapportering, balanse- og
investeringsrekneskap
Budsjett – utarbeiding, oppfølging
Leigekontraktar - oppfølging
Fengselsundervisning – økonomi
Landsline - økonomi
Sissel T. Kolstad
Rådgivar
71 28 04 11 / 950 65 524
Integrering av flyktninger. Bosetting. Regionalt samarbeid om kompetanseheving av kommunene.
Bergljot Landstad
Seniorrådgiver
90 08 92 13 / 900 89 213
Edny Sletten Leikvoll
Rådgivar
71 28 05 68
Ordinært inntak, tidlig inntak.
Ann-Christin Hoel Lervik
Rådgivar
71 28 04 04 / 414 18 862
Skoleutvikling, eksamen (elev, privatist), særskilt tilrettelegging ved eksamen for privatistar, undervisningsevalueringa, vurdering, klagebehandling standpunktkarakterar og eksamen,
Ole Lie
Prosjektleder Innkjøps og tilskuddsprosesser
71 28 05 71
eHandel. Innkjøps og tilskuddsprosesser
Cecilia Lillthors
EU prosjekt koordinator
71 28 03 14 / 450 62 401
Rådgiving, veiledning og koordinering innen internasjonalt samarbeid, EU søknader, prosjekt utvikling, utveksling, Interreg, EØS, Erasmus, Kreativt Europa, NORA, Horisont 2020, Aktiv ungdom, etc.
Bjørnar Loe
Seksjonsleiar
71 28 03 06 / 920 86 609
Synne Megaard
Trainee
712 80 429
Trainee
Hilde Meringdal
Rådgivar
71 28 03 75 / 957 53 645
Karrieresenterleiar for Karriere Møre og Romsdal. Koordinator for I Ung. Prosjektansvarleg for forskingsprosjektet INTERACT.
Beate Mork
Lærar/rådgivar
71 28 24 33 / 976 32 742
Lisbeth Nervik
Rådgivar fiskeri og havbruk
71 28 02 15
Saksbehandling fiskeri og havbruk
Marianne Nerås
Rådgiver
71 28 04 43
Tilrettelagt skoleskyss
Målfrid Nesje
Rådgivar, Teknologi- og industrifag
71 28 02 97 / 906 40 200
Rådgivar og saksbehandlar for opplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat og praksiskandidat. Programområde: Teknologi- og industrifag.
Laila H.Tretnes Nielsen
Rådgivar
71 28 03 73
Rådgivning OT, systemansvarleg VIGO OT. Kontaktperson for OT-tiltaket IUng
Martin Ose
Prosjektleiar
91 32 82 04
Skaparkraft programmet -
Grøne industrielle løft / smart teknologi
Per Oterholm
Rådgivar - energi og grøn omstilling
71 28 02 24 / 456 66 050
Anniken Hild Pedersen
Rådgiver
71 28 04 17
Rekneskap - rådgiving og rapportering
Budsjett - utarbeiding og oppfølging
Løn, reiserekning, prosjekt, faktura,balansekonti
Landsline –økonomi
Nils-Andreas Ramsli
Rådgivar
71 28 05 62 / 455 19 201
Prosjektleder Omstilling Geiranger verdsarvområde og omegn
Åse Vatne Riksfjord
rådgiver
71 28 03 85 / 959 32 159
Rådgivar og saksbehandlar for fagopplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat, praksiskandidat. Programområde: Elektro og datateknologi, transport og logistikk og reinhaldsoperatørfaget
May Britt Roald
Rådgivar
71 28 03 47 / 466 96 382
Vegard Sletbakk Rolland
Rådgivar
977 12 900
Feide, Netctrl, Visma inSchool, pedagogisk bruk av IKT, fråvær, fråværsgrensa, Microsoft 365, Teams
Eivind Vartdal Ryste
Seksjonsleiar
71 28 02 16 / 909 92 406
Leiar for seksjonane "region og lokalsamfunn" og "næringsutvikling, høgare utdanning og forsking" i kompetanse- og næringsavdelinga.
Maiken Røshol
Rådgivar
71 28 03 89 / 908 11 581
Lærling- og Lærebedriftsundersøkinga, saksframlegg, kompetanseutvikling i yrkesfag, kvalitetssystem
Arne Håkon Sandnes
Prosjektleder Klima og miljø
71 28 03 50 / 408 72 123
Klima, Energi, Miljø
Vassforvaltning
Marin kartlegging, Kystsoneplan
Kristian Severeide
Internasjonal rådgiver
71 28 01 28 / 920 41 599
Internasjonalisering i videregående opplæring. Erasmus+
Rose Mari Skarset
Seksjonsleiar
71 28 03 76 / 915 59 917
Leiing, saksbehandling, politiske utval, yrkes- og utdanningsrettleiing, sosialpedagogisk rettleiing, rådgivarnettverket for ungdoms- og vidaregåande skolar, nettverket for oppfølgingstenesta (OT)
Arve Slettvåg
Rådgivar akvakultur
71 28 03 54 / 975 39 265
Håkon Slutaas
Rådgivar
71 28 03 52 / 975 94 361
Vassforvaltning
Viltforvaltning
Innlandsfiskforvaltning
Hanne Småge
Konsulent
71 28 03 91
Særskilt tilskot til lærebedrifter, oppmelding til fagprøver anna fylke, heving lærekontrakter, vedtak om opplæringskontrakt, unntak frå krav om teori, klage på fag-/sveineprøve
Ståle Solgard
Rådgivar
71 28 04 09 / 913 78 613
Utgreiing av skole- og tilbodsstruktur, elevplassar, utviklingsplanar, areal- og funksjonsprogram, inventar og utstyr, oppfølging av byggeprosjekt.
Monica Solheim
Rådgiver
71 28 03 99 / 930 27 676
Kvalitetsarbeid, skoleutvikling, vurdering, fagnettverk, elevundersøkinga, undervisningsevalueringa, etter- og vidareutdanning, elevfråvær.
Lasse Alexander Strømme
Rådgivar
71 28 04 08
Utgreiing av skole- og tilbodsstruktur, elevplassar, utviklingsplanar, areal- og funksjonsprogram, inventar og utstyr, oppfølging av byggeprosjekt.
Anita Sæther
Rådgivar
71 28 03 69
Inntak: Søkarar til vgo med behov for spesialundervisning og tidleg inntak (fortrinn og individuell vurdering). Minoritetsspråklege søkarar. Vurdering av utvida rett.
(Vedleggskjema A, B og min.spr.)
Lillian Sæther
Rådgivar
71 28 01 23 / 952 80 603
Rådgivar reiseliv. Medlem i styringsgrupper/prosjektgrupper/styrer der fylkeskommunen yter prosjekttilskot og/eller driftstilskot. Samarb. Vestlandet gjennom NCE Tourism og Fjord Norge AS. Søknadsbeh.
Caner Sönmez
Rådgivar
712 80 451
Harald Johnny Tomren
Rådgivar
71 28 04 01 / 413 91 270
Melvin Tornes
.
71 28 04 15 / 905 92 275
Økonomirapportering, økonomiplan, PC-ordning, skolebruksplan
Monica Kjøl Tornes
Ass. kompetanse- og næringsdirektør
71 28 02 91 / 971 95 375
Inger Lise Trønningsdal
Rådgivar
71 28 03 78 / 900 52 902
Koordinator for vidaregåande opplæring for vaksne og for Fagskolen i Møre og Romsdal
Roy Arild Tvedt
Rådgivar
71 28 03 82 / 473 18 937
Rådgivar Formidling, region Nordmøre
Øyvind Tveten
Rådgivar
71 28 03 57 / 922 12 429
Rebekka Varne
Rådgivar akvakultur
71 28 03 51 / 918 59 402
Klarering av lokaliteter til oppdrett etter akvakulturloven. Oppdrett og kommunale arealplaner i sjø. Næringsutvikling marine ressurser
Mariann Veiset
Konsulent
71 28 03 39
-Økonomi
-Regionalforvalting
Malene Vike
Internasjonal rådgiver / Prosjektleder
71 28 03 08 / 918 93 231
Prosjektutvikling og prosjektledelse, internasjonal seksjon. Prosjektleder for: EU-nettverk Møre og Romsdal, Interreg Europe OSS - One Stop Shop, ekspertrådgiver for EØS prosjektet YENESIS.
Linda Margrethe Volden
Rådgivar
71 28 03 86 / 481 27 797
Forvaltning av driftsmidlar til fagskolar. Lærlingråd.
Kristin Glæstad Vonheim
Rådgivar
71 28 04 05 / 936 85 610
Skuleutvikling, læremiddel (NDLA m.m.), skulemiljø, HMS for elevar, skulebibliotek, digital kompetanse , iktplan, elevmedverknad, European Space Camp.
Stine Waske
Konsulent
71 28 03 62
Rådgiving og saksbehandling inntak. Permisjonssøknader og utvidet ungdomsrett. Avbrudd. Utvekslingselever.