Oversikt over tilsette/avdeling

Kari Trøen Aune
Rådgiver
71 28 03 66
Inntak: Søkarar til vgo med behov for spesialundervisning og tidleg inntak (fortrinn og individuell vurdering). Minoritetsspråklege søkarar. Vurdering av utvida rett.
(Vedleggskjema A, B og min.spr.)
Cecilie Buaas
Rådgivar/inntakskoordinator
71 28 03 67 / 905 44 370
Rådgivning og gjennomføring av inntak, tilbodsstruktur og kapasitetsjustering, statistikk (qlikview), inntak etter individuell vurdering (R-skjema), innhenting av karakterar, gjesteelev og refusjon
Ingunn Bjarnar Hagen
Konsulent
71 28 04 42
Rådgiving og saksbehandling inntak. Permisjonssøknader, avbrudd, utvida ungdomsrett. Gjesteelev og refusjon. Redaktør for vilbli.no og tilbudshefte.
Mette Eikrem Hestad
Konsulent
71 28 03 71
Rådgiving og saksbehandling inntak, søknader om permisjon, utvekslingselevar. OT.
Torbjørn Digernes Jakobsen
Rådgivar
71 28 02 37 / 406 49 388
Statistikk
Geir Løkhaug
Seksjonsleiar
71 28 03 68 / 950 35 375
Seksjonsleiar
Leiing, saksbehandlar politiske utval.
Skolebruksplan. Skolestruktur.
Klagebehandling.
Marianne Nerås
Rådgivar
71 28 04 43
Anita Sæther
Rådgivar
71 28 03 69
Inntak: Søkarar til vgo med behov for spesialundervisning og tidleg inntak (fortrinn og individuell vurdering). Minoritetsspråklege søkarar. Vurdering av utvida rett.
(Vedleggskjema A, B og min.spr.)
Kari Volden
Rådgivar
71 28 03 72
Inntak: Søkarar til vgo med behov for spesialundervisning og tidleg inntak (fortrinn og individuell vurdering). Minoritetsspråklege søkarar. Vurdering av utvida rett.
(Vedleggskjema A, B og min.spr.