Oversikt over tilsette/avdeling

Kari Trøen Aune
Rådgiver
71 28 03 66 / 476 61 212
Inntak: Søkarar til vgo med behov for spesialundervisning og tidleg inntak (fortrinn og individuell vurdering). Minoritetsspråklege søkarar. Vurdering av utvida rett.
Cecilie Buaas
Rådgivar/inntakskoordinator
71 28 03 67 / 905 44 370
Rådgivning og gjennomføring av inntak, tilbodsstruktur og kapasitetsjustering, statistikk (qlikview), inntak etter individuell vurdering (R-skjema), innhenting av karakterar, gjesteelev og refusjon
Maria Enstad
Leiar
71 28 03 81 / 995 11 076
Ingunn Bjarnar Hagen
Konsulent
71 28 04 42
Rådgiving og saksbehandling inntak. Permisjonssøknader, avbrudd, utvida ungdomsrett. Gjesteelev og refusjon. Redaktør for vilbli.no og tilbudshefte.
Mette Eikrem Hestad
Konsulent
71 28 03 71
Rådgiving og saksbehandling inntak, søknader om permisjon, utvekslingselevar. OT.
Edny Sletten Leikvoll
Rådgivar
71 28 05 68
Ordinært inntak, tidlig inntak.
Marianne Nerås
Rådgiver
71 28 04 43
Tilrettelagt skoleskyss
Anita Sæther
Rådgivar
71 28 03 69
Inntak: Søkarar til vgo med behov for spesialundervisning og tidleg inntak (fortrinn og individuell vurdering). Minoritetsspråklege søkarar. Vurdering av utvida rett.
(Vedleggskjema A, B og min.spr.)
Stine Waske
Konsulent
71 28 03 62
Rådgiving og saksbehandling inntak. Permisjonssøknader og utvidet ungdomsrett. Avbrudd. Utvekslingselever.