Oversikt over tilsette/avdeling

Per-Ivar Aak
Rådgiver Restaurant og matfag og rådgiver formidling
71 28 03 18 / 924 21 262
Rådgiver formidling og Rådgiver for restaurant og matfag.
Torill Stavik Angvik
Konsulent
71 28 03 95
Lærekontrakter/Opplæringskontrakter/Lærebedrifter (registrering/endring), Utbet.av ordinært lærlingtilskot. Statistikk, Systemansvarlig VigoBedrift, Elektronisk signering lære-/opplæringskontrakter
Ruth Elin Aure
Konsulent
71 28 03 65
Prøvenemnder. Reiserekningar for prøvenemnder. Refusjonskrav mellom fylka. Oppmelding til fag- og sveineprøve. Godkjenne oppmeldingar for praksiskandidatar.
Berit Brudeseth
Rådgivar
71 28 03 77 / 926 55 770
Prosjektleiar Reiseliv, Koordinator lærekandidatordninga, Lærefag; Salg, Service og reiseliv, Design og tradisjonshandverk, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Hestefaget og dyrefaget
Iselin Dahle
Konsulent
71 28 04 06
Saksbehandling og dokumentasjon, utstedelse av vitnemål og kompetansebevis. Formidlingsprosessen i Vigo, årets lærling og årets lærebedrift
Ola Ivar Eikebø
Rådgivar
71 28 03 94 / 950 65 486
Rådgivar og saksbehandlar for fagopplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat, Praksiskandidat.
Programområder: Bygg og Anleggsteknikk, Maritime fag, Kjemiprosessfag, Møbelfag.
Linn Helen Falk
Rådgivar
71 28 04 67 / 913 18 022
Rådgivar og saksbehandler for opplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat og praksiskandidat.
Lærefag: Helsearbeidar, ambulansefag, barne- og ungdomsarbeider, aktivitør, portør og ortopediteknikkfaget
Anne Grytdal
Rådgiver formidling
71 28 12 17 / 928 85 171
Arnfinn Håkon Henøen
Lektor
Bjørnar Loe
Seksjonsleiar
71 28 03 06 / 920 86 609
Synne Megaard
Trainee
712 80 429
Trainee
Beate Mork
Lærar/rådgivar
71 28 24 33 / 976 32 742
Målfrid Nesje
Rådgivar, Teknologi- og industrifag
71 28 02 97 / 906 40 200
Rådgivar og saksbehandlar for opplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat og praksiskandidat. Programområde: Teknologi- og industrifag.
Åse Vatne Riksfjord
rådgiver
71 28 03 85 / 959 32 159
Rådgivar og saksbehandlar for fagopplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat, praksiskandidat. Programområde: Elektro og datateknologi, transport og logistikk og reinhaldsoperatørfaget
Maiken Røshol
Rådgivar
71 28 03 89 / 908 11 581
Lærling- og Lærebedriftsundersøkinga, saksframlegg, kompetanseutvikling i yrkesfag, kvalitetssystem
Hanne Småge
Konsulent
71 28 03 91
Særskilt tilskot til lærebedrifter, oppmelding til fagprøver anna fylke, heving lærekontrakter, vedtak om opplæringskontrakt, unntak frå krav om teori, klage på fag-/sveineprøve
Roy Arild Tvedt
Rådgivar
71 28 03 82 / 473 18 937
Rådgivar Formidling, region Nordmøre
Linda Margrethe Volden
Rådgivar
71 28 03 86 / 481 27 797
Forvaltning av driftsmidlar til fagskolar. Lærlingråd.