Oversikt over tilsette/avdeling

Per-Ivar Aak
Rådgiver Restaurant og matfag og rådgiver formidling
71 28 03 18 / 924 21 262
Rådgiver formidling og Rådgiver for restaurant og matfag.
Torill Stavik Angvik
Konsulent
71 28 03 95
Lærekontrakter/Opplæringskontrakter/Lærebedrifter (registrering/endring), Utbet.av ordinært lærlingtilskot. Statistikk, Systemansvarlig VigoBedrift, Elektronisk signering lære-/opplæringskontrakter
Berit Brudeseth
Rådgivar
71 28 03 77 / 926 55 770
Koordinator lærekandidatordninga og saksbehandler for opplæring i bedrift.Lærefag; Salg, Service og reiseliv, Design og tradisjonshandverk, Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Hestefaget
Linda Myrset Dønnem
Rådgiver
71 28 03 90 / 916 34 125
Rådgiver for Transport og logistikkfag opplæring i bedrift.
Ola Ivar Eikebø
Rådgivar
71 28 03 94 / 950 65 486
Rådgivar og saksbehandlar for fagopplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat, Praksiskandidat.
Programområder: Bygg og Anleggsteknikk, Maritime fag, Kjemiprosessfag, Møbelfag.
Linn Helen Falk
Rådgivar
71 28 04 67 / 913 18 022
Rådgivar og saksbehandler for opplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat og praksiskandidat.
Lærefag: Helsearbeiderfaget, ambulansefaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, aktivitør og portørfaget.
Anne Grytdal
Rådgiver formidling
71 28 12 17 / 928 85 171
Bjørnar Loe
Seksjonsleiar
71 28 03 06 / 920 86 609
Målfrid Nesje
Rådgivar
71 28 02 97 / 906 40 200
Rådgivar og saksbehandlar for opplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat og praksiskandidat. Programområde: Teknologi- og industrifag.
Åse Vatne Riksfjord
rådgiver
71 28 03 85 / 959 32 159
Rådgivar og saksbehandlar for fagopplæring i bedrift. Lærling, lærekandidat, praksiskandidat. Programområde: Elektro og datateknologi, informasjonsteknologi og medieproduksjon, reinhaldsoperatørfaget
Maiken Røshol
Rådgivar
71 28 03 89 / 908 11 581
Lærling- og Lærebedriftsundersøkinga, saksframlegg, kompetanseutvikling i yrkesfag, kvalitetssystem
Hanne Småge
Konsulent
71 28 03 91
Særskilt tilskot til lærebedrifter, oppmelding til fagprøver anna fylke, heving lærekontrakter, vedtak om opplæringskontrakt, unntak frå krav om teori, klage på fag-/sveineprøve
Roy Arild Tvedt
Rådgivar
71 28 03 82 / 473 18 937
Rådgivar Formidling, region Nordmøre
Linda Margrethe Volden
Konsulent
71 28 03 86
Dokumentasjon (vitnemål og kompetansebevis).
Formidling.