Oversikt over tilsette/avdeling

Fride Bae
Rådgivar
71 28 04 24 / 930 83 631
Jorunn Dahle
Rådgivar/PPT-koordinator
71 28 03 79 / 926 44 878
Koordinering, kvalitetssikring og utvikling av PPT i vgo. Utviklingsarbeid spes.ped., tilpassa opplæring og læringsmiljø.Søknader logopedhjelp. Opplæring i kriminalomsorgen (fengsel)
Henrik André Farstad
Rådgivar
932 55 776
Sissel T. Kolstad
Rådgivar
71 28 04 11 / 950 65 524
Integrering av flyktninger. Bosetting. Regionalt samarbeid om kompetanseheving av kommunene.
Hilde Meringdal
Rådgivar
71 28 03 75 / 957 53 645
Karrieresenterleiar for Karriere Møre og Romsdal. Koordinator for I Ung. Prosjektansvarleg for forskingsprosjektet INTERACT.
Laila H.Tretnes Nielsen
Rådgivar
71 28 03 73
Rådgivning OT, systemansvarleg VIGO OT. Kontaktperson for OT-tiltaket IUng
Rose Mari Skarset
Seksjonsleiar
71 28 03 76 / 915 59 917
Leiing, saksbehandling, politiske utval, yrkes- og utdanningsrettleiing, sosialpedagogisk rettleiing, rådgivarnettverket for ungdoms- og vidaregåande skolar, nettverket for oppfølgingstenesta (OT)
Inger Lise Trønningsdal
Rådgivar
71 28 03 78 / 900 52 902
Koordinator for vidaregåande opplæring for vaksne og for Fagskolen i Møre og Romsdal