Oversikt over tilsette/avdeling

Fride Bae
Rådgivar
71 28 39 14 / 930 83 631
Jorunn Dahle
Rådgivar/PPT-koordinator
71 28 03 79 / 926 44 878
Koordinering, kvalitetssikring og utvikling av PPT i vgo. Utviklingsarbeid spes.ped., tilpassa opplæring og læringsmiljø.Søknader logopedhjelp. Opplæring i kriminalomsorgen (fengsel)
Sissel T. Kolstad
Rådgivar
71 28 04 11 / 950 65 524
Hilde Meringdal
Rådgivar
71 28 03 75 / 957 53 645
Rådgivning og oppfølging av FYR. Kontaktperson IKO. Karriere Møre og Romsdal
Laila H.Tretnes Nielsen
Rådgivar
71 28 03 73
Rådgivning OT, systemansvarleg VIGO OT.
Rose Mari Skarset
Seksjonsleiar
71 28 03 76 / 915 59 917
Leiing, saksbehandling, politiske utval, yrkes- og utdanningsrettleiing, sosialpedagogisk rettleiing, rådgivarnettverket for ungdoms- og vidaregåande skolar, nettverket for oppfølgingstenesta (OT)
Inger Lise Trønningsdal
Rådgivar
71 28 03 78 / 900 52 902
Koordinator for vidaregåande opplæring for vaksne og for Fagskolen i Møre og Romsdal
Jorun Perny Øren
Rådgivar
489 55 952