Oversikt over tilsette/avdeling

Anna Elise Aklestad
Tannlege
986 93 416
Hilde Andreassen
Tannhelsesekretær
Justina Bartkute
Tannlege
71 28 49 40
Hanna Aksnes Berntsen
Tannlege
950 51 897
Ragnhild Litlere Bjerknes
Tannlege
Birgitte S Bleie
Tannlege
71 28 49 30 / 400 48 052
Beate Brune
Tannhelsesekretær
71 28 49 90 / 917 38 521
Eli Brudevoll Fiskaa
Tannhelsesekretær
71 28 49 85 / 951 69 664
Jessica Karolin Fiskaa
Tannpleier
71 28 49 95
Bente Flote
Tannhelsesekretær
71 28 49 30
Eline Fylsvik
Tannpleier
71 28 49 85 / 413 43 098
Alma Rosa Garcia
tannhelsesekretær
71 28 49 85 / 942 25 981
Monica Garshol
Tannpleier
71 28 49 40 / 930 07 788
Ann-Kristin Grebstad
Assistent
41 20 96 50
Kirsti Elisabeth Gunne
Tannpleier
71 28 49 70 / 712 84 970
Gro Haugen
Tannhelsesekretær
71 28 49 85 / 922 56 570
Inken Sabine Henning
Tannlege
71 28 49 40 / 476 06 087
Alexander Herbst
Periodontist/tannlege
71 28 49 40
Anne Marthe Hjellen
Tannhelsesekretær
71 28 49 70 / 905 87 724
Turid Garnes Hodneland
tannhelsesekritær
71 28 49 70 / 926 16 499
Bjørnar Hoggen
Tannlege
404 64 652
Maria Håskjold
Tannlege
71 28 49 70 / 930 54 602
Hanusiya Visagesan Jeswanth
Tannlege
71 28 49 90 / 915 96 069
Karina Holm Johansen
Tannhelsesekretær
71 28 49 30 / 957 21 851
Anette Valseth Kvalsvik
Tannpleier
71 28 49 90 / 975 69 353
Sylvia Margrete Lid
Tannlege
71 28 49 70 / 712 84 970
Eli Helen Limstrand
Tannpleier
71 28 49 30
Signe Sævik Monsen
Tannhelsesekretær
712 84 990
Ann-Kristin B Mork
Tannhelsesekretær
95 00 43 69 / 712 84 960
Else Grete Mork
Tannhelsesekretær
71 28 49 90
Anne-Lise Myklebust
Tannhelsesekretær
71 28 49 70 / 926 86 199
Hege Myklebust
Overtannlege
71 28 49 70 / 908 69 869
Elisabeth Raknes Nordahl
Klinikkleder DTK-Hareid
71 28 49 40 / 959 68 476
Inghild Kristina Rose Norton
Tannlege
71 28 49 30 / 412 13 916
Julianne Osvik
Assistent
712 84 930
Ann Kristin Eikrem Ringstad
Tannhelsesekretær
71 28 49 40 / 404 84 338
Sabina Cecilija Sate
Tannlege
71 28 49 90
Hilde Anne Saunes
Tannhelsesekretær
71 28 49 40 / 404 02 982
Sigve Slettvoll
Tannlege
406 00 201
Gunn-Randi Solstad
Tannpleiar
71 28 49 40
Martina Andrea S Sperl
Tannlege
71 28 49 40 / 712 84 940
Tove Listau Storeide
Reinhalder
71 28 49 85
Eli Aarskog Svoren
Tannhelsesekretær
71 28 49 70
Anita Brigitte Torset
Tannhelsesekretær
Selma Aurora Vartdal
Assistent
Kristin Våge
Tannhelsesekretær
71 28 49 55