Oversikt over tilsette/avdeling

Tove Hilstad Garte
Tannhelsesekretær
71 28 45 60 / 482 34 581
Sylvia Gjengstø
Tannhelsesekretær
71 28 45 60 / 924 39 388
Marlene Indiane Lund
Tannlege
71 28 45 60
Therese Mosbakk
Tannhelsesekretær
71 28 45 60 / 712 84 560
Vilde Renate Olsen
Tannlege
91 57 47 47 / 915 74 747