Oversikt over tilsette/avdeling

May-Bente Nerland Henøen
Tannhelsesekretær
71 28 46 15 / 712 84 615
Mari Muldbakken
Tannpleier
71 28 46 20 / 712 84 613
Kristi-Janne Nerland
Tannhelsesekretær
71 28 46 11 / 413 05 404
Malgorzata Puzinowska-Zawada
Tannlege
71 28 46 10
Wenche Lill Stavik
Tannhelsesekretær
71 28 46 10 / 712 84 618
Klaudia Suchecka
Tannlege