Oversikt over tilsette/avdeling

May-Britt Aasen Brecke
Assistent
936 41 764
Aud Irene Bredeli
Tannlege
Hilde Berit Eidså
Tannhelsesekretær
71 28 46 20 / 918 91 859
Anne Marthe Fagervoll
Tannlege
71 28 46 10
Lill Gangstad
Assistent
416 96 031
Maria Torsvik Garlid
Tannpleier
99 36 51 98
Randi Grøtta
Assistent
913 86 855
Therese Hagås-Vågseter
Tannhelsesekretær
71 28 46 20 / 456 16 793
Henriette Stavik Hollingen
Tannlege
71 28 46 20 / 924 14 190
Iren Iversen
Tannhelsesekretær
71 28 46 20 / 977 85 218
Synne Vikan Markeng
Tannpleier
468 36 414
Trine Beathe Monsen
Tannlege
71 28 46 20
Karoline Nyløy
Tannlege
71 28 45 40 / 970 90 386
Ieva Raliene
Tannlege
71 28 46 20
Anne Marita Risvik
Tannhelsesekretær
71 28 46 20
Marianne Sætervik Rudi
Tannpleiar
71 28 46 31 / 988 79 263
undersøking av pasienter, alle grupper, utadrettet virksomhet- Aukra, Molde og Midsund
Anja Marlene Røvik
Autorisert tannhelsesekretær
71 28 46 20 / 926 67 388
Charlotte Sivertsen
Tannlege
Marianne Standal
Tannlege
71 28 46 20
Anita Solås Stenløs
Tannhelsesekretær
71 28 46 66 / 930 31 342
Ing-Marie Sundqvist
Tannpleier
71 28 46 20
Hilde Iren Talstad-Koppang
Autorisert tannhelsesekretær
71 28 46 20 / 991 68 901
Amanda Joten Tangen
Tannlege
71 28 46 20
Claudia Cristina Brevik Thue
Assistent
712 84 620
Yngvill Ane Stokke Westad
Psykolog
990 48 686