Oversikt over tilsette/avdeling

Olga Decyk
Tannhelsesekretær
70 25 10 01
Marcela Paraizo Garcia
Tannlege
712 84 920
Julianne Langelo Hole
Tannhelsesekretær
71 28 49 20 / 413 67 808
Naser Watmishi
Tannlege
96 87 85 24 / 968 78 524