Oversikt over tilsette/avdeling

Siv Merethe Bjøringsøy
Tannpleier
71 28 49 10 / 958 60 906
Marte-Lise Klokk Bjørnevik
Tannpleier
71 28 49 10 / 712 84 920
May Lin Hanssen
Tannhelsesekretær
71 28 49 10 / 712 84 910
Kristine Henriksen
Tannlege
71 28 49 10
Anette Søreide Hjelle
Tannhelsesekretær
71 28 49 10 / 712 84 910
Berte Helen Støylen Hole
Tannlege
71 28 49 10