Oversikt over tilsette/avdeling

Randi Lisabeth Falling
Tannhelsesekretær
71 28 49 05 / 452 72 785
Andrea Haberberger
Tannhelsesekretær
Markus Haberberger
Tannlege
71 28 49 05