Oversikt over tilsette/avdeling

Camilla Repvik Brennvik
Tannhelsesekretær
71 28 46 40 / 950 03 047
Lene Beate Baade Fiksdal
Tannlege
71 28 46 40
Vencke Skjegstad Hansen
Tannhelsesekretær
71 28 46 40 / 971 15 349
Malin Isabell Solevåg Larsen
Tannpleier
Hege Myklebust Sperre
Tannhelsesekretær
71 28 46 40 / 456 01 467