Oversikt over tilsette/avdeling

Hanna Aksnes Berntsen
Tannlege
950 51 897
Eli Brudevoll Fiskaa
Tannhelsesekretær
71 28 49 85 / 951 69 664
Eline Fylsvik
Tannpleier
71 28 49 85 / 413 43 098
Alma Rosa Garcia
tannhelsesekretær
71 28 49 85 / 942 25 981
Tove Listau Storeide
Reinhalder
71 28 49 85