Oversikt over tilsette/avdeling

Beate Brune
Tannhelsesekretær
71 28 49 90 / 917 38 521
Hanusiya Visagesan Jeswanth
Tannlege
71 28 49 90 / 915 96 069
Anette Valseth Kvalsvik
Tannpleier
71 28 49 90 / 975 69 353
Signe Sævik Monsen
Tannhelsesekretær
712 84 990
Else Grete Mork
Tannhelsesekretær
71 28 49 90
Sabina Cecilija Sate
Tannlege
71 28 49 90
Anita Brigitte Torset
Tannhelsesekretær