Oversikt over tilsette/avdeling

Justina Bartkute
Tannlege
71 28 49 40
Birgitte S Bleie
Tannlege
71 28 49 30 / 400 48 052
Bente Flote
Tannhelsesekretær
71 28 49 30
Monica Garshol
Tannpleier
71 28 49 40 / 930 07 788
Gro Haugen
Tannhelsesekretær
71 28 49 85 / 922 56 570
Alexander Herbst
Periodontist/tannlege
71 28 49 40
Karina Holm Johansen
Tannhelsesekretær
71 28 49 30 / 957 21 851
Eli Helen Limstrand
Tannpleier
71 28 49 30
Elisabeth Raknes Nordahl
Klinikkleder DTK-Hareid
71 28 49 40 / 959 68 476
Inghild Kristina Rose Norton
Tannlege
71 28 49 30 / 412 13 916
Julianne Osvik
Assistent
712 84 930
Ann Kristin Eikrem Ringstad
Tannhelsesekretær
71 28 49 40 / 404 84 338
Hilde Anne Saunes
Tannhelsesekretær
71 28 49 40 / 404 02 982
Gunn-Randi Solstad
Tannpleiar
71 28 49 40
Martina Andrea S Sperl
Tannlege
71 28 49 40 / 712 84 940