Oversikt over tilsette/avdeling

Hilde Andreassen
Tannhelsesekretær
Ragnhild Litlere Bjerknes
Tannlege
Jessica Karolin Fiskaa
Tannpleier
71 28 49 95
Ann-Kristin Grebstad
Assistent
41 20 96 50
Inken Sabine Henning
Tannlege
71 28 49 40 / 476 06 087
Bjørnar Hoggen
Tannlege
404 64 652
Ann-Kristin B Mork
Tannhelsesekretær
95 00 43 69 / 712 84 960
Sigve Slettvoll
Tannlege
406 00 201