Oversikt over tilsette/avdeling

Anna Elise Aklestad
Tannlege
986 93 416
Kirsti Elisabeth Gunne
Tannpleier
71 28 49 70 / 712 84 970
Anne Marthe Hjellen
Tannhelsesekretær
71 28 49 70 / 905 87 724
Turid Garnes Hodneland
tannhelsesekritær
71 28 49 70 / 926 16 499
Maria Håskjold
Tannlege
71 28 49 70 / 930 54 602
Sylvia Margrete Lid
Tannlege
71 28 49 70 / 712 84 970
Anne-Lise Myklebust
Tannhelsesekretær
71 28 49 70 / 926 86 199
Hege Myklebust
Overtannlege
71 28 49 70 / 908 69 869
Eli Aarskog Svoren
Tannhelsesekretær
71 28 49 70
Selma Aurora Vartdal
Assistent