Oversikt over tilsette/avdeling

Merete Bratsberg Aae
Adjunkt m/ tileggutd
71 28 39 01 / 458 51 766
Per Arthur Christensen
Adjunkt m/tilleggsutdanning
71 28 39 31 / 926 24 946
Einar Einvik
Adjunkt med tilegg
97 00 11 02
Faglærer TIP
Kontaktlærer kjøretøy
Trond Estensvoll
Lærer
71 28 39 42 / 902 95 052
Marie Gjøvik
Lærer
71 28 39 56
Mads Marsteen Helde
Lærer/Fagarbeider
984 75 886
Torbjørn Husevåg
Lærer
71 28 39 89 / 413 57 681
Trond Erik Hvam
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 39 90 / 917 33 930
Mari Kristin Jensen
Lærer
71 28 39 98 / 951 94 607
Gro Santi Johnsen
Lektor m/ tillegg
71 28 40 02 / 482 66 537
Kim Jørgensen
Adjunkt med opprykk
71 28 40 06
Clas Emil Kjøl
Pedagogisk koordinator
71 28 40 09 / 951 78 549
Arne Hoel Larsen
Lærer
71 28 40 46 / 920 29 340
Ida Marlen Olsen
Lærer
464 78 334
Tonje Pettersen
Lektor med tilleggsutdanning
71 28 40 53
Mariann Saltkjelvik
Fagleder
71 28 39 19 / 948 43 240
Espen Sjølie
Adjunkt m/tilleggsut
71 28 40 70
Frank Skarsbø
Lærer
71 28 39 45 / 907 71 198
Karoline Skarvøy
Lærer Naturbruk
92 22 50 45 / 922 25 045
Henrik Stensønes
Lærer
71 28 40 80 / 996 98 299
Elise Zahl-Jansen
Lærer
977 03 815
Hans Edvard Øvrevik
Adjunkt
48 29 01 71