Oversikt over tilsette/avdeling

Marianne Følsvik
Lærer
71 28 39 50 / 414 22 902
Korman Garshol
Miljøveileder/-konsulent
413 05 715
Miljøarbeier
Gunilla Ryman Kvalvåg
Lærer
71 28 40 14 / 993 90 831
Paula Toril Reitan Lie
Lærer
71 28 40 26
Ann Merete Lyster
Adjunkt
71 28 40 33 / 930 31 034
Rådgiver
Hallgeir Røsand
Rådgivar
71 28 40 64 / 917 11 055
Nils B. Stølen
Avdelingsleder for Elevtjenesten
71 28 40 84 / 952 67 094
Stein Hammond Thingvold
Adjunkt m/tilleggsut
71 28 40 90 / 980 66 194
Hovedverneombud