Oversikt over tilsette/avdeling

Gunhild Marie Bergem
Lærer
71 28 39 18 / 450 66 530
Stian Edvardsen
Lærer
52 88 42 31
Alf Helge Fevaag
Lærer
71 28 39 44 / 959 89 885
Dina Gaupseth
lektor med tillegg
71 28 39 52 / 906 91 501
Morten Aashammer Gjennestad
Lærer
92 28 91 83 / 922 89 183
Unni Glåmen
Fagarbeider
71 28 39 58 / 977 63 442
Kristin Glærum
Leiar
71 28 39 57 / 988 93 718
Iren Knutshaug Grip
Fagarbeider
71 28 39 59 / 901 60 039
Kristin Hansen
Lærer
71 28 39 69 / 992 58 794
Øystein Hansen
Lærer
71 28 39 70 / 977 25 166
Oddrun Lind Johnsen
Lærer
71 28 40 03
Marthe Killingmo
Lærer
71 28 40 08 / 992 68 514
Anne Kletten
adjunkt og registrert revisor
71 28 40 10
Ruth Marit Kvennes Pettersen
Lærer
48 31 66 16
Grete Larsen
Lærer
71 28 40 19 / 470 20 324
Daniel Mikaelsen
Lærer
926 86 746
Sanja Milicevic
Lektor med tilleggsutdanning
Roger Nasvik
Adjunkt med tilleggsutdanning
71 28 40 36
Elin K Nålsund
Lærer
71 28 40 43 / 402 26 439
Halldis Nørdsti
Lærer
71 28 40 42 / 924 80 765
Ole Gunnar Riise
Lærer
71 28 40 54 / 951 31 302
Britt Lyngvær Røsand
Lærer
71 28 40 62 / 996 36 488
Lisbeth Sandvik
Fagleder
71 28 40 68 / 926 89 087
Unni Clausen Stenberg
Lærer
71 28 40 79 / 988 55 224
Runar Vestheim
Lærer
71 28 40 95 / 911 77 724
Tore Wiik
Lærer
71 28 40 99 / 976 19 681
Britt-Wenche Winje
Fagarbeider
71 57 53 00