Oversikt over tilsette/avdeling

Mustafa Al-Ikabi
Fagarbeider
907 11 174
Eirik Andersen
Miljøveileder/-konsulent
468 61 107
Kristin Rovik Bjerkestrand
Lærer
71 28 39 23 / 977 22 002
Robin Tørset Brøske
Fagarbeider
976 20 170
Ragnhild Einset
Lærer
Helene Marie I Espnes
Fagarbeider
907 04 192
Veilede, tilrettelegge slik at elvene har en strukturert og forutsigbar skolehverdag.
Være til stede slik at elevene er best mulig forberedt på et liv som voksen.
Hilde Flem
Adjunkt m/tilleggsutdanning
71 28 39 47 / 926 69 824
Gunn Turid Gabrielsen
Lærer
71 28 39 48 / 917 26 457
Elin Rånes Gjøvikli
Lærer
71 28 40 66 / 988 75 450
Marit Gudmundsen
Lærer
71 28 39 62 / 932 09 522
Allan Hannasvik Hakkebo
Fagarbeider
Hege Henden
Lærer
71 28 39 77 / 930 17 152
Ellen Marie Hoem
Lærer
98 02 13 17
Torbjørn Hoseth
Arbeidsterapeut
71 28 39 87 / 916 10 171
Elisabeth Karlsen
Lærer
926 79 003
Gro Anita Knoph
Assistent
473 63 471
Mary Joyce Sidayon Kristiansen
Fagarbeider
Monica Kristiansen
Miljøveileder/-konsulent
Jorun Kveum
Adjunkt
71 28 40 16 / 901 47 247
Katrine Bævre Lervåg
Fagarbeider
924 46 566
Elisabeth Kongshaug Lien
Fagarbeider
71 28 40 27 / 996 98 313
Natalie Lilleeng
Fagarbeider
Laila Lyngsaunet
Avdelingsleder Særskilt tilrettelagt opplæring
71 28 40 30 / 934 11 447
Eirunn Hessen Monge
Lærer
975 66 403
Lena Nilsson
Miljøveileder/-konsulent
Guri Otnes-Strand
Assistent
Grete Hamre Røsand
Fagarbeider
71 28 40 63 / 911 41 294
Elin Merete Sæther
Fagarbeider
913 63 490
Habtom Tekie
Lærling
Gerd Anita Vassgård
Fagarbeider
71 28 40 93 / 951 12 854
Truls Vikaune
Lærling
45 19 28 88