Oversikt over tilsette/avdeling

Per Olaf Andreassen
Faglærer
71 28 39 12 / 901 03 346
Trond Bjerkan
Adjunkt m/tilleggsutd
71 28 39 22 / 986 66 777
Ingemund Falkberget Engøy
Faglig ansvarlig Prosessteknikk
71 28 39 41 / 995 01 739
Elin Fugelsnes
Lærer
Roald Førsund
Lærer
71 28 39 49 / 993 64 173
Rannveig Gaarden
Lærer
71 28 40 23 / 406 15 003
Johannes Fagermo Golmen
Lærer
Brynhild Rossbach Hesthamar
Faglærer/Faglig ansvarlig
71 28 39 82 / 950 24 714
Faglærer og Faglig ansvarlig for videreutdanning innen psykisk helsearbeid og rusarbeid ved Fagskolen
Momtajul Islam
Lektor med opprykk
71 28 39 96
Jofrid Klæboe
Lektor m/tilleggsutd
71 28 40 11
Thorvinn Larsen
Faglærer
71 28 40 20
Frank-Ole Nilsen
Faglig ansvarlig Petroleum
Stine Nordbø
Lærer
90 24 80 09 / 902 48 009
Stein Paulsen
Lektor m/Tilleggsutdanning
71 28 40 49 / 926 35 589
Linda-Merethe Pedersen
Faglærer
71 28 40 50 / 990 40 406
Cecilie Sundgården Reitan
Lærer
40 46 81 77
Kristoffer Singstad
Prosjektutvikler
71 28 03 18 / 990 26 132
Prosjekt- og næringsutvikling. Digital kompetanse og digital konkurransekraft
Baxter Skar
Lærer
71 28 40 71 / 900 74 431
John Sørli
Lærer
71 28 40 86 / 918 71 034
Underviser i Navigasjon og GOC