Oversikt over tilsette/avdeling

Ruth Elin Aure
Konsulent
71 28 03 65
Prøvenemnder. Reiserekningar for prøvenemnder. Refusjonskrav mellom fylka. Oppmelding til fag- og sveineprøve. Godkjenne oppmeldingar for praksiskandidatar.
Line Sandøy Hjelle
leiar av adm.stab
71 28 03 63 / 951 79 609
Leiing, personal, ansvar for kontordrift, rekruttering.
Tove Skive Hoel
Konsulent
71 28 03 64
Postbehandling, Webredaktør for kurs og påmeldingar, utskriving duplikat av vitnemål frå nedlagte skolar, interne oppgåver, arkiv.
Anita Waatvik
Rådgiver
90 84 81 15
Stine Waske
Konsulent
71 28 03 62
Dokumentasjon - Protokoller - utstedelse av fag/svennebrev. Lærekontrakter. Lånekassa-bortebuarstipend. Inntak-permisjonssøknader