Oversikt over tilsette/avdeling

Tove Kolberg
Rådgivar
71 28 04 16
Rekneskap – rådgiving, rapportering, balanse- og
investeringsrekneskap
Budsjett – utarbeiding, oppfølging
Leigekontraktar - oppfølging
Fengselsundervisning – økonomi
Landsline - økonomi
Gerd Marie Malones
Konsulent
71 28 04 18
Faktura
Eksamen- sensorhonorar, refusjonar
Privatistar - betalingar
Løn, reiserekning, prosjekt
Anniken Hild Pedersen
Rådgiver
71 28 04 17
Rekneskap - rådgiving og rapportering
Budsjett - utarbeiding og oppfølging
Løn, reiserekning, prosjekt, faktura,balansekonti
Landsline –økonomi
Melvin Tornes
Leiar økonomi
71 28 04 15 / 905 92 275
Økonomirapportering, økonomiplan, PC-ordning, skolebruksplan