Oversikt over tilsette/avdeling

Anders Aarø
Rådgivar
71 28 03 96 / 940 59 997
Prosjektleder Visma InSchool, VIS, Skoleadministrativt system, Extens, Skolearena, pedagogisk programvare, utdanning support, VIGO.
Helene Loe Arntsen
Leiar
71 28 04 03 / 905 90 289
Leiing, kvalitetsarbeid, fagfornyinga, skoleutvikling, fagnettverk, saksbehandling politiske utval, etter- og vidareutdanning.
Petter By
Rådgiver - IKT i skolen
- Visma InSchool (VIS)
- VIGO, VIS-VIGO-overføringer
- Fylkesansvarlig SAS
- Qlik Sense
- Datasikkerhet og personvern
- Samtykkeskjema (universell utforming)
Einar Hoem
Rådgivar
71 28 03 97 / 934 95 873
Skoleutvikling, eksamen (elev, privatist), særskilt tilrettelegging ved eksamen for privatistar, vurdering, klagebehandling standpkt. karakterar og eksamen. Skoleval
Ariel Harøy Jonasoff
Rådgivar
71 28 03 35 / 482 75 454
Skoleutvikling, dokumentasjon (vitnemål, kompetansebevis), vurdering, skulemiljø, klagebehandling standpunktkarakterar, Nasjonal Vitnemåldatabase (NVB)
Ann-Christin Hoel Lervik
Rådgivar
71 28 04 04 / 414 18 862
Skoleutvikling, eksamen (elev, privatist), særskilt tilrettelegging ved eksamen for privatistar, undervisningsevalueringa, vurdering, klagebehandling standpunktkarakterar og eksamen,
Vegard Sletbakk Rolland
Rådgivar
977 12 900
Feide, Netctrl, Visma inSchool, pedagogisk bruk av IKT, fråvær, fråværsgrensa, Microsoft 365, Teams
Monica Solheim
Rådgiver
71 28 03 99 / 930 27 676
Kvalitetsarbeid, skoleutvikling, vurdering, fagnettverk, elevundersøkinga, undervisningsevalueringa, etter- og vidareutdanning, elevfråvær.
Harald Johnny Tomren
Rådgivar
71 28 04 01 / 413 91 270
Kristin Glæstad Vonheim
Rådgivar
71 28 04 05 / 936 85 610
Skuleutvikling, læremiddel (NDLA m.m.), skulemiljø, HMS for elevar, skulebibliotek, digital kompetanse , iktplan, elevmedverknad, European Space Camp.