Oversikt over tilsette/avdeling

Hilde Hernes Hovland
Kontorsjef
71 28 03 01 / 932 32 914
Leiar stab, budsjett og økonomiansvar, koordinering av tilskotsproteføljen til kulturavdelinga, tilskotsbehandling.
Andrè Winther Kristiansen
Økonomi- og organisasjonsrådgiver
71 28 05 13
Soheyla Roygarhaghro
Spesialkonsulent
71 28 02 95
Regnskap og økonomi i kulturavdelinga
Per Atle Stenberg
Rådgivar
479 36 733