Oversikt over tilsette/avdeling

Linn Alvsvåg
Rådgivar
71 28 03 34 / 473 31 588
Therese Hvattum Asphol
Rådgivar folkehelse, idrett og fysisk aktivitet
71 28 04 22 / 997 89 781
Marita Helene Halvari
Rådgivar
71 28 04 21 / 936 62 666
Rigmor Hustad Holen
seksjonsleiar folkehelse, idrett og friluftsliv
71 28 04 23 / 930 06 726
Seksjonsleiar folkehelse, fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og frivillighet
Petter Jenset
Rådgivar friluftsliv
71 28 03 05 / 922 34 244
Rådgivar, saksbehandling tilskudd til tiltak i statlig sikra friluftslivsområde, tislkudd til friluftslivsaktivitet, Turskiltprosjektet, Kartleggging friluftsområder, Morotur.no
Anna Lianes
Rådgivar
71 28 03 07 / 992 98 395
Frivillighet
Tilskot til frivillighet
Rådet for personar med nedsatt funksjonevne
Eldrerådet
Sigri J Spjelkavik
Rådgivar folkehelse
71 28 03 04 / 953 38 348
Planarbeid, oversikt over folkehelsa (eiga og bistand til kommunane), rådgiving og rettleiing til kommunane på folkehelseområdet. Folkehelseprogrammet.
Hans Roger Tømmervold
Rådgivar
71 28 03 19 / 994 59 400
Idrett og fysisk aktivitet. Spelemidelordninga for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, spelemidelordninga for kulturbygg.