Oversikt over tilsette/avdeling

Ingvild Skotheim Aksoy
Rådgivar - DKS og UKM
71 28 03 02 / 928 66 517
Drift og utvikling av Den kulturelle skolesekken (DKS)
Maria Haukås
Rådgivar - DKS og Film
71 28 03 12 / 900 96 919
Den kulturelle skolesekken (DKS) - Film
Drift og utvikling av Den kulturelle skolesekken (DKS)
Tilskotsforvaltning
Kulturrabatt for ungdom
Vebjørn Henni
Trainee - UKM og DKS
71 28 05 59 / 934 64 302
Trainee - DKS, UKM, digital kultur
Ragnhild Holsvik
Seksjonsleiar kunst- og kulturformidling
71 28 04 79 / 416 29 185
Kulturavdelinga si leiargruppe.
Drift og utvikling av tenester;
DKS, DKSS, UKM, nettverk, tilskotsordningar
Lene E. Torgersen Mordal
rådgivar - musikk, regional kunst-og kulturutvikling
71 28 03 22 / 482 96 853
Musikk, DKS, tilskotsforvaltning, regional kunst- og kulturutvikling
Trine Oftedal
Prosjektkoordinator/rådgivar ung kunst og kultur
71 28 02 40 / 995 11 764
Utviklingsarbeid UKM og DKS
Drive fram prosjekt i Kulturavdelinga
Egil Ovesen
Ph.d.-stipendiat
51 51 68 86 / 415 08 548
Offentleg sektor ph.d.-stipendiat knytt til Universitetet i Agder. Formålet med ph.d.-prosjektet er å analysera kva kunsterfaringar ungdommar kan få gjennom dataspel og interaktive medium.
Ida Ragna Krohn Venås
Rådgivar
71 28 05 52 / 995 61 001
kunst- og kulturformidling
Camilla Wiik
koordinator DKS, rådgivar kunstformidling
71 28 03 09 / 906 74 399
Koordinator i Den kulturelle skolesekken, kunstnarstipend, profesjonell kunst og kultur, tilskotsforvaltning, den kulturelle spaserstokken