Oversikt over tilsette/avdeling

Inger Lise Aarseth
Leiar
71 28 05 04 / 971 13 962
Drift, anskaffelser, prosjektmidlar, statistikk.
Anne Askeland
Rådgivar
71 28 05 55
VGS, fleirkulturelle bibliotektenester, statistikk, ulike prosjekt
Hildegunn Haanes Ruset
Prosjektkoordinator/rådgivar
71 28 05 08 / 959 35 300
Rådgiving fornying og organisasjonsutvikling, frivilligheit og formidling ved regionmusea. Drive fram prosjekt i kulturavdelinga med særskilt fokus på samhandling mellom arkiv, bibliotek og museum.
Cecilie Røe
Rådgivar - bibliotek
71 28 05 09 / 952 10 109
Statistikk, kunnskapsorganisering, fleirkulturelle bibliotektenester, ulike prosjekt
One Marthe Jostad Vik
Fagansvarleg bibliotekutvikling
71 28 05 07
Rådgivar biblioteklokale, VGS, e-medier, utviklingsprosjekt.
Åshild Widerøe
Rådgivar
71 28 05 02
Litteraturformidling og språk
Fagansvarleg litteratur Den kulturelle skolesekken